EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

Nakon sastanka održanog u siječnju i online konzultacijama tijekom lipnja, 23. rujna 2020. godine putem videokonferencije održan je treći sastanak Projektnog odbora EU projekta ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama (eng. Advancingaccess to Rights underVictims’ Directive for PersonswithDisabilities).

Radi se o projektu koji je financiran sredstvima Programa za pravosuđe Europske unije, a koji se provodi tijekom 2020. i 2021. godine u Hrvatskoj i Sloveniji. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Projekt se odnosi na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktive o žrtvama) koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima.

Osim predstavnika projektnih partnera (Hrvatskog pravnog centara, Ministarstva pravosuđa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom iz Hrvatske, te Mirovnog instituta i ALTRA-Commite for InovationinMentalHealth iz Slovenije) na sastanku su sudjelovale glavne stručnjakinje, profesorice Elizabeta Ivičević Karas i Ivana Andrijašević iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke koje su predstavile rezultate završene prve faze istraživanja u Hrvatskoj, te stručnjakinja za metodologiju društvenih istraživanja Daniela Širinić, koja je odgovarala na pitanja povezana s drugom fazom istraživanja. Rezultate prve faze istraživanja u Sloveniji predstavila je predstavnica Mirovnog inštituta Katarina Vučko.

Na današnjem sastanku raspravljano je o izvještaju o završenoj prvoj fazi istraživanja, a razgovaralo se i o konačnom nacrtu protokola za intervjue s osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, o sadržaju upitnika za udruge koje zastupaju osobe s invaliditetom, kao i drugim važnim pitanjima povezanima sa samom provedbom istraživanja. Zaključno su dogovoreni daljnji koraci u projektu.