Equinet – Opća godišnja skupština 2020.

Putem ZOOM platforme 16. listopada 2020. godine održana je Opća godišnja skupština Equinet-a (AGM – Annual General Meeting 2020) na kojoj su sudjelovali predstavnici organizacija članica, 50 institucija za suzbijanje diskriminacije iz 37 europskih država.
Putem ZOOM platforme 16. listopada 2020. godine održana je Opća godišnja skupština Equinet-a (AGM – Annual General Meeting 2020), kao prva takva skupština Equineta održana virtualnim putem.
Equinet je Europska mreža tijela za jednakost koje je od 2015 godine članica i institucija Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Mreža se danas sastoji od ukupno 50 institucija i organizacija za suzbijanje diskriminacije različitih osnova iz 37 europskih država. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na skupštini je predstavljao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Uloga tijela za jednakost definirana je u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o jednakom postupanju koje zahtijeva od svih država članica uspostavu tijela za jednakost koja će se boriti protiv diskriminacije na temelju spola, rase i etničkog podrijetla. Mnoge države članice, među kojima je i Republika Hrvatska, osigurale su da se tijela za jednakost bave i diskriminacijom na temelju drugih različitih osnova (sukladno Zakon o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj je to 17 diskriminacijskih osnova, među kojima su invaliditet i zdravstveno stanje).
Tijekom skupštine predstavljena su izvješća o radu, kao i izvješće o poslovanju Equineta tijekom razdoblja 2019./2020. godine. U izvješću o proteklom radu posebno su istaknute aktivnosti koje je Equinet poduzimao zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19. Kao najveća postignuća u proteklom razdoblju istaknuti su provedeni EU projekti, nastavak vrlo aktivne suradnje s Europskom komisijom, rad radnih grupa, kao i veliki broj aktivnosti mreže i članica mreže. Putem elektroničkog sustava glasanja jednoglasno je usvojen je plan rada Equineta za 2021. godinu
U sljedećem razdoblju 2020./2021. godine Equinet će nastaviti s radom na područjima osiguravanja jednakosti i nediskriminacije. Kao posebni ciljevi izdvojeni su primjena europskih standarda za tijela za jednakost, uključivanje ravnopravnosti, pozitivna akcija, borba protiv institucionalnog rasizma, korištenje podataka o jednakosti u slučajevima diskriminacije, pristup zdravlju te položaj i statusu radnika u kućanstvima/skrbnicima (eng. domestic/care workers).
Vezano i važno za prava osoba s invaliditetom Equinet će istražiti mogućnost suradnje s European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) koji priprema izvješće za predstojeću reviziju Odbora Ujedinjenih naroda o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji. Cilj suradnje će biti prikupljanje i podjela iskustava i briga tijela za ravnopravnost u vezi provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji.
U preostalom dijelu skupštine sudionici su imale prilike poslušati izlaganja o utjecaju COVID-19 na europski razvoj. Nakon uvida na EU i nacionalnoj razini od Irene Moozove (direktorice za ravnopravnost, DG pravosuđe i potrošači, Europske komisije), Adama Bodnara (Povjerenika za ljudska prava, Poljska), Claire Hédon (Braniteljica prava, Francuska) i Andreasa Pottakisa (grčki pučki pravobranitelj, Grčka), razgovaralo se o (1) Izazovima iz perspektive jednakosti u trenutnoj fazi života s COVID-19? i (2) Koje nove planove razvijaju tijela za ravnopravnost za svoj rad u kontekstu života s COVID-19?

Prilagodba