DRŽAVNE INSTITUCIJE I JAVNOPRAVNA TIJELA

Agencija za odgoj i obrazovanje
www.azoo.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
www.asoo.hr

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
www.dorh.hr

Državni zavod za statistiku
www.dzs.hr

Hrvatski sabor
www.sabor.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
www.hzzo.hr

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
https://mrosp.gov.hr/

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
https://mingor.gov.hr/

Ministarstvo kulture i medija
https://min-kulture.gov.hr/

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
https://mmpi.gov.hr/

Ministarstvo pravosuđa i uprave
https://mpu.gov.hr/

Ministarstvo zdravstva
www.zdravlje.gov.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzo.hr

Pravobranitelj za djecu
www.dijete.hr

Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
www.prs.hr

Pučki pravobranitelj
www.ombudsman.hr

Ured predsjednika Republike Hrvatske
https://www.predsjednik.hr/

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
www.ravnopravnost.gov.hr

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
www.ljudskaprava.gov.hr

Ustavni sud Republike Hrvatske
www.usud.hr

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
www.upravnisudrh.hr

Vlada Republike Hrvatske
www.vlada.gov.hr

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobe s invaliditetom
www.zosi.hr

Prilagodba