DRŽAVNE INSTITUCIJE I JAVNOPRAVNA TIJELA

Agencija za odgoj i obrazovanje
www.azoo.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
www.asoo.hr

Državno odvjetništvo RH
www.dorh.hr

Državni zavod za statistiku
www.dzs.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
www.hzzo.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
www.mspm.hr

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
www.mingo.hr

Ministarstvo kulture
www.min-kulture.hr

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
www.mppi.hr

Ministarstvo pravosuđa
www.pravosudje.gov.hr

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
www.mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
www.zdravlje.gov.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzo.hr

Pravobranitelj za djecu
www.dijete.hr

Pučki pravobranitelj
www.ombudsman.hr

Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
www.prs.hr

Sabor RH
www.sabor.hr

Središnji državni ured za šport
www.sdus.hr

Ured predsjednice RH
www.predsjednica.hr

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
www.ravnopravnost.gov.hr

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
www.ljudskaprava.gov.hr

Ustavni sud RH
www.usud.hr

Visoki upravni sud RH
www.upravnisudrh.hr

Vlada RH
www.vlada.gov.hr

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobe s invaliditetom
www.zosi.hr

Prilagodba