Dan otvorenih vrata Udruge slijepih Primorsko-goranske županije

Dana 2. lipnja 2022. godine održan je Dan otvorenih vrata Udruge slijepih Primorsko-goranske županije, u prostorijama Udruge na adresi Pavlinski trg 4.

Svojim radom i djelovanjem na području Primorsko-goranske županije Udruga se usmjerila na poboljšanje kvalitete života osoba oštećena vida, povećanje uključenosti slijepih osoba u lokalnu zajednicu i senzibiliziranje javnosti za njihovu problematiku.

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije provodi niz programa i projekata te je uključena u brojne aktivnosti, a sve radi aktivnog sudjelovanja svojih članova. Kao rezultat rada i angažiranosti Udruge u sklopu događaja je predstavljena izložba tiflotehničkih pomagala, izložba radova kreativne radionice, prezentacija pikada s govornom jedinicom te je prezentiran rad na računalu sa govornom jedinicom.
Dan otvorenih vrata Udruge slijepih Primorsko-goranske županije je podržala svojim dolaskom i savjetnica iz Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci, Tea Rubeša.

Prilagodba