Ukoliko osoba s invaliditetom ima osobnog asistenta znači li to da ne može ostvariti pravo na zdravstvenu uslugu u kući (fizikalna terapija/zdravstvena njega)?

Ukoliko osoba s invaliditetom ima osobnog asistenta znači li to da ne može ostvariti pravo na zdravstvenu uslugu u kući (fizikalna terapija/zdravstvena njega)?

Upit:

Ukoliko osoba s invaliditetom ima osobnog asistenta znači li to da ne može ostvariti pravo na zdravstvenu uslugu u kući (fizikalna terapija/zdravstvena njega)?

Odgovor:

Uvjeti za ostvarivanje prava na medicinske usluge u kući, primjerice fizikalnu terapiju i zdravstvenu njegu u kući, propisani su Pravilnicima prema kojima na ta prava ne utječe okolnost korištenja osobnog asistenta. Uloga osobnih asistenata nije pružanje zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, već podrška za uključivanje u zajednicu na način da je osobni asistent toj osobi „produžena ruka“ što znači da se njegove usluge odnose na sve poslove koje bi osoba mogla obavljati samostalno kad ne bi bilo invaliditeta. Ukoliko postoji potreba za određenom medicinskom uslugom, medicinsku uslugu je dužna pružiti osoba medicinske struke, a ne osobni asistent koji često i nije medicinski školovan.

Podijelite s drugima: