Koji su poslodavci dužni pri zapošljavanju dati prednost pod jednakim uvjetima osobi s invaliditetom?

Koji su poslodavci dužni pri zapošljavanju dati prednost pod jednakim uvjetima osobi s invaliditetom?

Upit:

Koji su poslodavci dužni pri zapošljavanju dati prednost pod jednakim uvjetima osobi s invaliditetom?

Odgovor:

Sukladno odredbi čl. 9. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (˝Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) to su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: tijela javne uprave) te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima.

Podijelite s drugima: