Na koji način osoba s invaliditetom može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju?

Na koji način osoba s invaliditetom može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju?

Upit:

Na koji način osoba s invaliditetom može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju?

Odgovor:

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Pravo prednosti primjenjuje se samo pod jednakim uvjetima.

Podijelite s drugima: