Što će biti sa doplatkom za njegu i pomoć u iznosu od 500 kuna (tuđa njega i pomoć) uz invalidninu?

Što će biti sa doplatkom za njegu i pomoć u iznosu od 500 kuna (tuđa njega i pomoć) uz invalidninu?

Upit: 

Što će biti sa doplatkom za njegu i pomoć u iznosu od 500 kuna (tuđa njega i pomoć)? Pošto primam invalidninu nisam mogao ostvariti pravo na tuđu njegu i pomoć do sada. Da li se i to mijenja te će se moći primati i jedno i drugo, invalidnina i tuđa njega i pomoć? Isto tako i kod zapošljavanja. Jedan moj prijatelj se zaposlio pred nekoliko godina i ostao je bez invalidnine i dječjeg doplatka ali je dobio tuđu njegu i pomoć koju nije dobivao prije toga. Da li će se sada u slučaju zaposlenja uz invalidninu moći ostvariti pravo i na tuđu njegu i pomoć ili neće moći oboje?

Odgovor:

Od 30. prosinca 2017. godine plaća ili autorskog honorara  bez obzira na iznos nije zapreka za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na ranije zakonsko određenje  prije posljednje izmjene Zakona o socijalnoj skrbi kada plaća i autorski honorar nisu  bili izuzeti  kao prihod koji se uzimao u obzir, odnosno uračunavao se  prilikom ostvarivanja prava na osobnu invalidninu.  Stoga  se prije  najnovijih zakonskih izmjena osobama   s teškim invaliditetom  koje su ostvarivale plaću ili autorski honorar  u iznosu većem od iznosa osobne invalidnine  priznavalo pravo  nas puni iznos doplatka za pomoć i njegu budući da  se radi o kategoriji doplatka za pomoć i njegu koji se ostvaruje neovisno o prihodnovnom cenzusu. Budući da  prema Zakonu o socijalnoj skrbi  ostvarivanje prava na osobnu invalidninu isključuje mogućnost ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu, osoba s teškim invaliditetom  koja je  zbog činjenice ostvarivanja plaće ili autorskog honorara   umjesto osobne invalidnine ostvarivala  doplatak za pomoć i njegu,   ostvarivanjem prava na osobnu invalidninu (podnošenjem zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb ili po službenoj dužnosti)  prestaje joj pravo na doplatak za pomoć i njegu.

 

Podijelite s drugima: