Što je razumna prilagodba na radnom mjestu i je li poslodavac dužan osigurati razumnu prilagodbu?

Što je razumna prilagodba na radnom mjestu i je li poslodavac dužan osigurati razumnu prilagodbu?

Upit:

Što je razumna prilagodba na radnom mjestu i je li poslodavac dužan osigurati razumnu prilagodbu?

Odgovor: Prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavac ima obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta. Razumna prilagodba radnog mjesta znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju nerazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima. Razumna prilagodba bi bila npr. prilagođavanje prostora i opreme, mijenjanje obrazaca radnog vremena, preraspodjela zadataka, osiguravanje dodatnih usavršavanja, osiguranje čitača ili tumača, osiguravanje nadzora ili druge podrške i slično. Koliko je važno osiguranje razumne prilagodbe osobama s invaliditetom, ukazuje i činjenica da je i Zakonom o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/08 i 112/12) propuštanje razumne prilagodbe definirano kao jedan od oblika diskriminacije.

Podijelite s drugima: