Što su to centri za profesionalnu rehabilitaciju i profesionalna rehabilitacija?

Što su to centri za profesionalnu rehabilitaciju i profesionalna rehabilitacija?

Upit:

Što su to centri za profesionalnu rehabilitaciju i profesionalna rehabilitacija?

Odgovor: Centri za profesionalnu rehabilitaciju organiziraju i izvode profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete u skladu s pravilima profesionalne rehabilitacije. Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti propisane u članku 4. stavku 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a cilj je osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Usluge profesionalne rehabilitacije se provode u skladu sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije i to su: – rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa; – pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije; – izrada perspektiva; – analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja; – stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom; – stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju; – jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar); – jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica); – izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) i – procjena radne učinkovitosti. U Hrvatskoj posluju četiri centra za profesionalnu rehabilitaciju: u Zagrebu (http://cprz.hr/),  Rijeci (https://www.cpr-rijeka.hr/), Osijeku (http://www.cpr.hr/) i Splitu (https://www.czprs.hr/).

Podijelite s drugima: