Kako ostvariti i tko ima pravo na privremenu invalidsku mirovinu?

Kako ostvariti i tko ima pravo na privremenu invalidsku mirovinu?

Upit:

Kako ostvariti i tko ima pravo na privremenu invalidsku mirovinu?

Odgovor:

Invalid rada koji se profesionalnom rehabilitacijom osposobio za rad za druge poslove, a nakon završene rehabilitacije je dugotrajno ostao nezaposlen, ima pravo na privremenu invalidsku mirovinu (članak 57. Zakona o mirovinskom osiguranju  „Narodne novine“, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) pod slijedećim uvjetima:

– da je nezaposlenost trajala najmanje pet godina nakon završetka rehabilitacije

– da je nezaposlenost trajala do navršene 58. godine života

– da je bez odgađanja prihvaćena ponuda o radu, odnosno da nije odbijen ponuđeni posao od tijela nadležnog za zapošljavanje.

Pravo na privremenu invalidsku mirovinu ima i invalid rada koji je nakon završene rehabilitacije nastavio raditi, ali je naknadno ostao bez posla.

Razdoblje povremenog rada u ukupnom trajanju od šest mjeseci ne smatra se prekidom nezaposlenosti u vezi s ostvarivanjem prava na privremenu invalidsku mirovinu.

Privremena invalidska mirovina, ako je uzrok smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ozljeda izvan rada ili bolest, određuje se u visini invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (mirovinski faktor 0,8).

Privremena invalidska mirovina, ako je uzrok smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ozljeda na radu ili profesionalna bolest, određuje se u visini invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za 40 godina mirovinskog staža (mirovinski faktor 1,0).

Podijelite s drugima: