Može li se uz obiteljsku mirovinu zadržati i osobna invalidnina?

Može li se uz obiteljsku mirovinu zadržati i osobna invalidnina?

Upit:

Da li će se uz obiteljsku mirovinu moći zadržati i osobna invalidnina te ostvariti pravo i na doplatak za tuđu njegu i pomoć uz sve to?

Odgovor:

Budući da se mirovina do iznosa najniže mirovine za puni staž osiguranja ne uračunava kao prihod kod ostvarivanja prava na osobnu invalidninu osobama s teškim invaliditetom,  znači da  se kod utvrđivanja prava na osobnu invalidninu sve što prelazi taj iznos ( 2.454 kn) uračunava se kaso prihod od kojeg ovisi da li će osoba ostvarivati  osobnu invalidninu kao razliku između iznosa  koje prelazi iznos naniže mirovine i iznosa osobne invalidnine. Ukoliko  je razlika između iznosa koji prelazi najniži iznos mirovine za puni staž osiguranja  manja od  500 kn, u tom slučaju će  centar za socijalnu skrb kaso povoljnije pravo ( u nominalnom iznosu) priznati pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu. Budući da doplatak  za pomoć  njegu  po osnovu utvrđenog težeg/teškog  invaliditeta ne podliježe dohodovnom cenzusu, iznos mirovine nije od utjecaja za ostvarivanje  prava na doplatak za pomoć i njegu. Napominjemo da  će se od 1. travanja povećati ne samo iznos osobne invalidnine nego i doplatka za pomoć i njegu.

Podijelite s drugima: