Tko je nadležan kada sumnjamo da se događa nasilje u obitelji čiji nismo član?

Tko je nadležan kada sumnjamo da se događa nasilje u obitelji čiji nismo član?

Upit: Poštovani, nisam osoba koja se miješa u tuđe živote, no u nedoumici sam kako postupiti. Naime, živim stan do žene koja ima težak tjelesni invaliditet i veoma rijetko je viđam. I kada se sretnemo uvijek je prati suprug i samo se pozdravimo. Već neko vrijeme učestale su svađe u toj obitelji i čujem veoma ružne riječi, a nisam sigurna ne događa li se i fizičko nasilje nad ženom. Čujem je kako jeca, ali ne usuđujem se reagirati. Kome se obratiti da provjeri što se događa i pomogne toj gospođi ako treba pomoć? Tko je nadležan kada sumnjamo da se događa nasilje u obitelji čiji nismo član?

Odgovor: „Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ br. 137/09, 14/10, 60/10) propisuje što je nasilje i koji su oblici nasilja te u članku 4. navodi: „ Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:

– tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,

– tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,

– psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem tekstu: uhođenje i uznemiravanje),

– spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,

– ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.“

Svaka osoba koja ima saznanja o prisutnosti nasilja, neovisno događa li se u obitelji ili okolini, ili sumnja na počinjenje bilo kojeg oblika nasilja u obitelji ili okolini, treba svoja svoja saznanja ili sumnju prijaviti policiji i centru za socijalnu skrb koji će u okviru svojih zakonskih ovlasti poduzimati daljnje radnje.

Podijelite s drugima: