Hoće li se u slučaju zaposlenja uz invalidninu moći zadržati i dječji doplatak u iznosu od 830 kuna?

Hoće li se u slučaju zaposlenja uz invalidninu moći zadržati i dječji doplatak u iznosu od 830 kuna?

Upit:

Da li će se po novome u slučaju zaposlenja uz invalidninu moći zadržati i dječji doplatak u iznosu od 830 kuna? Dobiva ga moja majka za mene. Ako se ne varam, do sada se i to gubilo ako bi se zaposlio i to bez mogućnosti vraćanja nakon prestanka zaposlenja za razliku od invalidnine.

Odgovor:

Iznimno uvećani dječji doplatak  koji ostvaruje roditelj ,skrbnik, posvojitelj ili  druga osoba kojoj je dijete  s težim ili teškim invaliditetom povjereno na uzdržavanje  ostvaruje ovo pravo sve  dok taj invaliditet traje.

Prema Zakonu o dječjem doplatku korisnik prava je roditelj (odnosno druga osoba koja dijete uzdržava)  kao potpora uzdržavanju pa analogno tome činjenicom zapošljavanja djeteta ( uključujući i dijete s težim ili teškim invaliditetom) odnosno prestankom obveze uzdržavanja prestaje pravo  korisnika na  dječji doplatak. Ukoliko je odlučujuća činjenica uzdržavanja  djeteta pa i djeteta s težim ili teškim invaliditetom  za koje korisnik ostvaruje ovo pravo sve dok traje taj invaliditet, smatramo da  bi ponovna  uspostava uzdržavanja od strane roditelja ( zbog prestanka radnog odnosa, odnosno   izostanka uzdržavanja po drugoj osnovi kao  što je stjecanje  prihoda kojima  dijete sebe uzdržava, a to je npr.  ostvarivanje  prava na osobnu mirovinu, naknadu do zaposlenja i sl.)   trebala predstavljati osnovu za  ponovno ostvarivanje navedenog prava. Zakon o dječjem doplatku izrijekom navodi  da pravo na dječji doplatak prestaje  stupanjem u brak djeteta. Međutim,  pravobraniteljica   nije  ovlaštena tumačiti zakonske odredbe te smo u siječnju ove godine  zatražili od  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava za njihovo   tumačenje   prestanka/stjecanja prava na dječji doplatak zapošljavanjem, odnosno prestankom zaposlenja kao uvjeta za ukidanje, odnosno ponovno priznavanje prava na dječji doplatak  za djecu s težim ili teškim invaliditetom pod pretpostavkom da taj invaliditet traje i dalje.

Podijelite s drugima: