Mogu li besplatno putovati brodom, autom ili vlakom?

Mogu li besplatno putovati brodom, autom ili vlakom?

Upit:

Osoba sam s tjelesnim oštećenjem i svake godine odlazim na odmor kod prijateljice na otok Brač. Imam li pravo besplatno putovati brodom i da li moram plaćati za auto? Također me zanima, s obzirom da dolazim iz Osijeka, imam li mogućnost besplatno putovati željeznicom?

Odgovor:

Povlastice se odnose na putovanje željeznicom i brodom, konkretno na četiri putovanja u odlasku i povratku tijekom godine uz 75 % popusta u 1. ili 2. razredu putničkog i brzog vlaka godišnje. Osobe s invaliditetom plaćaju 25 % vrijednosti putne karte, a pratitelj ima pravo na besplatnu vožnju. Povlastica se ostvaruje objavom koju osoba s invaliditetom i pratitelj pribavljaju u uredu državne uprave u svojoj županiji, odnosnos nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba. Objava vrijedi do datuma koji je naveden na objavi osobe s invaliditetom koju prati pratitelj. Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

Kontakt adrese ureda državne uprave u županijama:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-politicki-sustav-i-organizaciju-uprave/o-drzavnoj-upravi/ustrojstvo-drzavne-uprave-i-struktura-upravljanja/uredi-drzavne-uprave-u-zupanijama/710

Za područje Grada Zagreba to je Odjel za upravno-pravne poslove Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Zagreb, Vodnikova ulica 12, tel. 01 / 482 9555.

Napominjemo kako nositelji obiteljske invalidnine osobe poginule ili nestale u Domovinskom ratu, nositelji obiteljskih invalidnina, vojni i civilni ratni i mirnodopski invalidi, također imaju pravo na četiri putovanja tijekom godine uz 75 % popusta te jedno besplatno putovanje tijekom godine radi obilaska groba poginule osobe, koji nije u mjestu stanovanja nositelja.

Na temelju čl.2. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu  („Narodne novine“, br. 97/00) propisano je da pravo na povlasticu imaju:

  • slijepe osobe koje imaju do 10 % sposobnosti vida,
  • gluhe i gluhoslijepe osobe,
  • osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom),
  • tosobe s tjhelesnim oštećenjem koje imajuoštećenje organa za kreta­nje od najma­nje 70 %,
  • kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi,
  • osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i ­nje­gu druge osobe,
  • djeca s teškoćama u razvoju čiji rodite­lji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog ­nje­ge djeteta s težim smet­njama u razvoju.

POSTUPAK OSTVARENJA PRAVA ZA POVLAŠTENI PRIJEVOZ BRODOM (JADROLINIJA)

Sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu od 75 % od redovne cijene prijevozne karte za četiri putova­nja godiš­nje. Jednim putovanjem u smislu ovoga Zakona smatra se polazno – povratno putovanje kopno – otok ili obrnuto.

Kada se osoba s invaliditetom koristi pravom na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu, pratitelj osobe s invaliditetom po ovom Zakonu ima pravo na besplatnu vož­nju.

Osobe s invaliditetom i ­njihovi pratite­lji koriste ovu povlasticu na teme­lju objave (Obrazac 3 i  Obrazac 4 ) koje izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno Grada Zagreba.

Kako bi putnicima olakšali putovanje, odnosno omogućili direktan ukrcaj bez odlaska u agenciju, omogućeno je slanje gore navedene objave putem elektroničke pošte kao i mogućnost  slanja karata također putem elektroničke pošte nakon izvršene uplate.

Postupak ostvarenja prava je sljedeći:

Na e-mail: ag.split@jadrolinija.hr ili na faks: 021 338 222 poslati skeniranu objavu s naznačenim datumom putovanja i relacijom te eventualnim dodatnim uslugama (vozilo ili dodatne osobe koje nisu obuhvaćene Zakonom). Kontakt telefon: 021 338 223.

Korisnik će putem elektroničke pošte dobiti predračun s obračunatom povlasticom na osnovu objave za sve tražene usluge. Jadrolinija će po izvršenju uplate od strane korisnika, putem elektroničke pošte poslati prijevoznu kartu s kojom se korisnik ukrcava na trajekt bez prethodnog dolaska u agenciju.

Kako bi osigurali primjerenu pomoć prilikom ukrcaja i iskrcaja s njihovih brodova svim osobama s invaliditetom i potrebom za posebnom pomoći, mole da se prije svog putovanja jave agenciji Jadrolinije u luci ukrcaja.

Podijelite s drugima: