Centar za razvoj vrijednosti provodi anketu o osobama s invaliditetom za vrijeme epidemije COVID-19

Na mrežnoj stranici https://forms.gle/SSaUFxcrEu2oD4BNA Centar za razvoj vrijednosti provodi anketu kojom želi utvrditi kako se osobe s invaliditetom nose sa situacijom uzrokovanom pandemijom COVID – 19. Dobiveni rezultati poslužiti će im kao podloga za iniciranje poboljšanja skrbi za osobe s invaliditetom u vrijeme pandemije. Upitnik je anoniman i koristi će se samo u istraživačke svrhe.

Prilagodba