Aktivnosti radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse u Zagrebu

Aktivnosti radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse u Zagrebu

25. svibnja 2023.Kategorije: Novosti

Od 23. do 25. svibnja 2023. godine u Zagrebu su se održavale aktivnosti radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Prvog dana održan je sastanak članova radne skupine, a druga dva dana provodio se edukacijski trening „Improving Equality Bodies’ media relations“. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na aktivnostima su kao članovi radne skupine sudjelovali savjetnici pravobraniteljice Branka Meić Salie i Mario Burek.

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.

Tijekom sastanka održanog 23. svibnja članovi radne skupine izmijenili su iskustva iz svojih organizacija iznoseći najveće izazove, uspjehe i primjere dobre prakse u proteklom razdoblju. Poseban naglasak stavljen je na primjere dobre prakse i pozitivne rezultate koji su posljedica korištenja informacija, vještina, znanja i iskustava stečenih kroz aktivnosti ove radne skupine.  S tim u vezi, savjetnik pravobraniteljice prisutne je upoznao s detaljima i rezultatima pojedinih aktivnosti i projekata u kojima sudjeluje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, a primjeri dobre prakse iz drugih država poslužiti će kao poticaj za pokretanje sličnih inicijativa i u Republici Hrvatskoj (npr. različite kampanje za podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom, projekti usmjereni na suzbijanje diskriminacije temeljem invaliditeta i sl.).

Članovi radne skupine također su razmijenili iskustva vezano za borbu protiv dezinformacija koje vrlo često dovode do kršenja i otežanog ostvarivanja prava, a često i budu uzrok diskriminacije pojedinih skupina u društvu, pa tako i osoba s invaliditetom.

Edukacijski trening „Improving Equality Bodies’ media relations poslužio je članovima radne skupine kako bi unaprijedili stručna znanja i vještine važne za suradnju i komunikaciju s medijima, s obzirom da su svakodnevna komunikacija i suradnja s medijima iznimno važni u promicanju jednakosti i borbi protiv diskriminacije.

Jačanje kapaciteta djelatnika tijela za jednakost iz cijele Europe koristiti će se kako bi se upravo putem medija i kroz suradnju sa medijima podigla razina svijesti društva o važnosti osiguranja jednakih mogućnosti za sve građane, kako bi se suzbila diskriminacija i doprinijelo učinkovitijoj zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava.

Podijelite ovu objavu s drugima: