44. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

44. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

26. rujna 2023.Kategorije: Novosti

Na 44. temeljnom tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima u Zatvoru u Zagrebu, izlaganje „Osobe s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ održao je 25. rujna 2023. godine zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić.

Ovaj temeljni tečaj provodi se u Centru za izobrazbu u Zagrebu za 20 polaznika i dvije polaznice koji dolaze iz Kaznionice u Lepoglavi,  Zatvora u Šibeniku, Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Dubrovniku, Zatvora u Karlovcu, Zatvora u Varaždinu, Zatvora u Splitu, Zatvora u Osijeku i Odgojnog zavoda u Turopolju.

Podsjetimo kako temeljne tečajeve pravosudne policije pohađaju službenici koji su primljeni u državnu službu za službenike pravosudne policije zatvorskog sustava radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita za zvanje. Polaznice i polaznici u okviru ovog osposobljavanja pohađaju nastavu u trajanju od 528 nastavnih sati te praktični dio u trajanju od 13 radnih dana. U svakoj generaciji polaznici pohađaju predavanja, a unutar nekih modula interaktivne radionice, te nakon što odslušaju sva predavanja iz pojedine nastavne skupine pristupaju ispitu znanja putem pisanog i usmenog ispita iz te skupine. Tijekom tečaja polaznici izrađuju i seminarski rad kojeg ocjenjuje predavač iz odabranog predmeta. Ujedno, polaznici se nalaze i na praktičnom dijelu tečaja u Zatvoru u Zagrebu te matičnim kaznenim tijelima nakon kojeg pišu izvješće s praktičnog dijela. Smatra se da je polaznik završio temeljni tečaj ukoliko je položio sve ispite te predao izvješća s praktičnog dijela tečaja te seminarski rad.

U okviru temeljnog tečaja polaznici slušaju i temu „Osobe s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ kojom ih se priprema na situacije i izazove koje donosi rad i komunikacija s osobama različitih vrsta invaliditeta. Treba napomenuti, kako osobe s invaliditetom čine gotovo 17% ukupne populacije, pa je neizostavno da i oni čine dio zatvorske populacija, odnosno osobe koje su zbog počinjenja kaznenih djela lišene slobode i upućene na izdržavanje zatvorskih kazni. Osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj osoba lišenih slobode u zatvorima i kaznionicama u Republici Hrvatskoj nema puno, ali su u kontinuitetu prisutni i zastupljeni u ukupnom broju.

Podijelite ovu objavu s drugima: