4. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

4. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

14. rujna 2018.Kategorije: Novosti

4. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 14. rujna održan je 4. sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice s temom pristupačnost građevinama. Tijekom sastanka razgovaralo seo građevinamarazličite namjene (javne, poslovne, stambene, stambeno-poslovne, upravne, zdravstveno-socijalne, rehabilitacijske, odgojne, obrazovne, kulturne, športske, rekreacijske i prometne). Posebna je pažnja bila posvećena pojedinim primjerima koji su u posljednje vrijeme česta tema različitih medija te tako poznati i široj javnosti (trenutni radovi na Domu Hrvatskih likovnih umjetnika, odnosno Meštrovićevom paviljonu, kao i problem pristupačnosti Umjetničkog paviljona u Zagrebu).Članovima Stručnog savjeta izložen je kao primjer iz sudske prakse slučaj u kojem je osoba s invaliditetom tužila Republiku Hrvatsku kod suda opće nadležnosti zbog nepristupačnosti zgrade Upravnog sudu u Rijeci, i u tom tužbenom zahtjevu u konačnici uspjela. Posebna je tema bila pristupačnost građevinama koje su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a za čije zahtjeve u cilju ostvarivanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, konzervatorska struka najčešće nema sluha.

Ovom sastanku Stručnog savjeta bila je nazočna i gospođa Tijana Novaković, voditeljica Službe za građevno tehničku regulativuMinistarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s aktualnim informacijama o primjeni Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti(koji je na snazi od 2013. godine). Navedenim Pravilnikom određeni su minimalni zahtjevi koji se kod izgradnje novih i rekonstrukcije (dogradnje) postojećih građevina moraju poštivati.

Zaključeno je kako je potrebno poduzeti određene korake kako bi se osiguralo osnivanje potrebnih savjetodavnih tijela po regionalnom principu koja bi mogla savjetima pomoći investitorima prilikom odabira najbolje odgovarajućih rješenja za osiguravanje pristupačnosti neke građevina osobama s invaliditetom. Također, zaključeno je kako je potrebno aktualizirati pitanje osiguravanja pristupačnosti sadržajima koji su smješteni u građevinama kategoriziranim kao kulturna dobra.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik Darijo Jurišić i savjetnik Marko Gotovac.

Podijelite ovu objavu s drugima: