4. Sastanak 4. saziva Stručnog savjeta Pravobraniteljice

4. Sastanak 4. saziva Stručnog savjeta Pravobraniteljice

15. ožujka 2021.Kategorije: Novosti

4. Sastanak 4. saziva Stručnog savjeta Pravobraniteljice

Prvi sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2021. godini održan je 15. ožujka u virtualnom okruženju ZOOM platforme. Na sastanku se tijekom dvosatnih rasprava raspravljano o aktualnim temama važnim za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
Od članova Stručnog savjeta sastanku su prisustvovali Marica Mirić (Zagreb), Ratmir Džanić (Zagreb), Mirna Sabljar (Osijek), Tatjana Bertok Zupković (Osijek), Ivana Azenić-Dubravčić (Vukovar), Željko Bosilj (Osijek), Joško Matić (Zagreb), Gordana Jurčević (Karlovac), Mirjana Jakovčev (Slavonski Brod), Leke Sokolaj (Zagreb), Denis Marijon (Zagreb), Kristina Urbanc (Zagreb), Denis Peloza (Pula), Dženita Lazarević (Dubrovnik), Tihomir Žiljak (Zagreb), Željko Pudić (Slavonski Brod), Irena Vukas Cufalar (Slavonski Brod) i Nada Bjelčić (Zagreb). Iz Ureda pravobraniteljice sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenici Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić.

Zbog nemogućnosti nesmetanog rada po predviđenom planu i programu Stručnog savjeta tijekom 2020. godine, Pravobraniteljica je u prosincu 2020. godine donijela odluku da se mandat svim izabranim članicama i članovima Stručnog savjeta produži za sljedeću 2021. godinu.

Na početku sastanka kao prva točka dnevnog reda analizirani su zaključci s prošlog sastanaka Stručnog savjeta održanog u prosincu 2020. godine te su podijeljene informacije o poduzetim radnjama i zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela. I nadalje, zbog trenutnih okolnosti vezano za pandemiju značajna pažnja posvećena je utjecaju COVID-19 na život i zdravlje osoba s invaliditetom, kao i tijek cijepljenja stanovništva. Nažalost i dalje su aktualna pitanja vezana za obavljanje zdravstvenih usluga, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka usmjerenih na održavanje zdravstvenog stanja, te druge brojne izazove koji onemogućavaju normalni život i funkcioniranje osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Činjenice i podaci ukazuju da velik dio osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju još uvijek ne mogu doći do potrebnih socijalnih usluga.

Tijekom sastanka posebna rasprava se povela vezano za visoko obrazovanje studenata s invaliditetom, način njihovog funkcioniranja tijekom studiranja, osiguravanju asistenata, obvezama administrativnih plaćanja potvrda, kao i stanju na pojedinim sveučilištima. Zbog širine rasprave i aktivnosti Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koje su upravo u tijeku, a tiču se visokog obrazovanja, dogovoreno je da će se ubrzo održati poseban sastanak članova Stručnog savjeta s Uredom pravobraniteljice na temu visokog obrazovanja osoba s invaliditetom.

Kao dio Nacionalne kampanje #Tjedan dana s invalidima rada, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada predstavio je teme i prijedloge s kojima se osobe s invaliditetom susreću tijekom rada i nakon napuštanja svijeta rada. Posebno je istaknuo važnost uvođenja instituta „razumne prilagodbe“ u Zakon o radu, problem prevođenja mirovina invalida rada u starosne mirovine doživljenjem određenog broja godina te važnost osiguravanja pristupačnosti za zaposlenike od strane poslodavaca.
Ovo je četvrta godina provođenja ove kampanje o kojoj se više informacija može pronaći na poveznici: https://www.hsuir.hr/vijesti/centar_znanja/najava___kampanja_%E2%80%9Etjedan_dana_s_invalidima_rada%E2%80%9C

Predstavnik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom “SUMSI“ podijelio je informaciju kako SUMSI pokreće trogodišnji program o zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno program povezivanja poslodavaca i osoba s invaliditetom. Kao važnu teme otvorio je pitanje da li se u istom odnosu nalaze manje/privatne tvrtke koje zbog eventualnog nezapošljavanja osoba s invaliditetom plaćaju nadoknadu od prihodovanih sredstava i javne ustanove koju tu istu nadoknadu plaćaju od sredstava koje dobiju.

Isto tako članovi Stručnog savjeta tijekom sastanka raspravljali su o mogućnostima zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, mogućnostima poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom, važnosti predviđanja aktivnosti i prihvatljivosti udruga kao prijavitelja za operativne programe financirane iz fondova Europske unije u sljedećem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine, poduzimanju aktivnosti u potresima pogođenim područjima, kao i drugim aktualnim temama važnim za osobe s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: