38. temeljni tečaj u Kaznionici u Lepoglavi

38. temeljni tečaj u Kaznionici u Lepoglavi

7. studenoga 2021.Kategorije: Novosti

38. temeljni tečaj u Kaznionici u Lepoglavi

U Kaznionici u Lepoglavi 5. studenoga zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je predavanje polaznicima 38. temeljnog tečaja pravosudne policije. Sudjelovanje Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u realizaciji programa temeljnog tečaja za pravosudnu policiju nastavak je suradnje s Centrom za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.
Predviđeno vrijeme trajanja cjelokupne izobrazbe, kojom će polaznici steći potrebna znanja i vještine za sigurno i profesionalno obavljanje poslova i službenih zadaća pravosudne policije, je do 31. prosinca 2021. godine. Nastavni program obuhvaća 516 sati teorijske nastave i vježbi iz četiri nastavne skupine predmeta: Sustav državne uprave i kaznenopravni propisi, Poslovi i postupanja pravosudne policije, Psihosocijalni tretman i Posebni predmeti te praktični dio temeljnog tečaja. Specifičnost ove generacije je da većinu polaznika čine službenici koji su u kaznena tijela raspoređeni na rad nakon postupka trajnog premještaja iz drugih tijela državne uprave, točnije jedna službenica i sedam službenika postavljeni u zvanja pravosudne policije sa specifičnim prethodnim radnim iskustvima te pet vježbenika. Polaznici ove generacije dolaze iz četiri kaznena tijela: Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Požegi, Zatvora u Osijeku i Zatvorske bolnice u Zagrebu.
Jedan od posebnih predmeta ove edukacije je i tema „Osobe s invaliditetom u zatvorskom sustavu“. Tijekom trosatnog izlaganja zamjenik pravobraniteljice predstavio je rad i nadležnosti pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatskoj, posebno Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i način sudjelovanja ove institucije u provođenju Nacionalnog preventivnog mehanizma. Polaznici tečaja upoznati su s međunarodnim i nacionalnim pravnim okvirom ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, a puno se i ovog puta govorilo o posebnostima prilikom postupanja s osobama različitih vrsta invaliditeta, te načinima djelotvorne i ispravne komunikacije.
Predavanje o temi „Osobe s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ bilo je izvrsno prihvaćeno od strane sudionika, koji su pokazali veliku zainteresiranost s obzirom da velika većina u svom okruženju ima kontakte i žive s osobama s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: