35. temeljni tečaj pravosudne policije

35. temeljni tečaj pravosudne policije

U Zatvoru u Zagrebu 21. listopada 2020. godine zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je predavanje polaznicima 35. temeljnog tečaja pravosudne policije. Ovogodišnji tečaj održava se uživo u specifičnim uvjetima pojave bolesti COVID-19, ali i u skladu sa svim smjernicama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Polaznici tečaja su vježbenici i službenici pravosudne policije Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju koji su raspoređeni na poslovima u Kaznionici u Glini, Zatvoru u Gospiću, Zatvoru u Osijeku, Zatvoru u Požegi, Zatvoru u Puli, Zatvoru u Splitu i Zatvoru u Zadru.

Tijekom trosatnog izlaganja o „Osobama s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ zamjenik pravobraniteljice predstavio je rad i nadležnosti Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i pravobranitelja općenito, međunarodni i nacionalni pravni okvir prava osoba s invaliditetom. Govorilo se o posebnostima prilikom postupanja s osobama različitih vrsta invaliditeta, načinima djelotvorne i ispravne komunikacije, te se praktičnim primjerima ukazao na moguće izazove pravosudnih policajaca u radu.

Sudjelovanje u realizaciji programa temeljnog tečaja za pravosudnu policiju nastavak je suradnje Pravobranitelja za osobe s invaliditetom s Centrom za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Predavanje o „Osobama s invaliditetom u zatvorskom sustavu“ je ocijenjeno vrlo bitnim za podizanje razine ukupnih kompetencija za rad sa zatvorenicima u kaznenim tijelima, jer polaznike dodatno senzibilizira za teme važne osobama s invaliditetom.