33. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

U Zagrebu je 3. travnja 2019. godine zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić u Zatvoru u Zagrebu održao predavanje i radionicu polaznicima 33. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Polaznici tečaja bili su djelatnici iz Zatvorske bolnice u Zagrebu, Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Zadru, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Puli i Odgojnog zavoda u Turopolju.

U predavanjima o osobama s invaliditetom u zatvorskom sustavu, zamjenik pravobraniteljice predstavio je rad i nadležnosti institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, te međunarodni i nacionalni pravni okvir prava osoba s invaliditetom. Govorio je o posebnostima u postupanju s osobama s različitim vrstama invaliditeta u zatvorskom sustavu, važnosti podizanja opće razine svijesti o tematici osoba s invaliditetom, te praktičnim primjerima ukazao na moguće izazove i ispravna postupanja u slučajevima otežane komunikacije. Također, govora je bilo o važnosti osiguravanja fizičke, informacijske i komunikacijske pristupačnosti.

Temeljne tečajeve pravosudne policije pohađaju službenici koji su primljeni u državnu službu za službenike pravosudne policije zatvorskog sustava radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita za zvanje. Glavni cilj i svrha temeljnog tečaja je osigurati relevantne informacije za podizanje razine ukupnih kompetencija i općeg znanja potrebnih za rad pravosudne policije u kaznenim tijelima te osiguravanje informacija o svim aktivnostima i pojavnostima s kojima se susreću službenici odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima radi stjecanja zvanja u pravosudnoj policiji i radi ostvarivanja osposobljavanja za samostalan rad u zatvorskom sustavu.

Prilagodba