3. regionalna konferencija mreže tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

3. regionalna konferencija mreže tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

29. listopada 2018.Kategorije: Novosti

3. regionalna konferencija mreže tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

U Tirani je 29. listopada 2018. godine održana treća po redu regionalna konferencija mreže tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe, pod nazivom „Neovisnost tijela za jednakost“. Konferenciju je organizirao povjerenik za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije Robert Gajda.

Prisutnima su se uvodno obratiliGramozRuçi, glasnogovornikSkupštine Republike Albanije, veleposlanikBerndBorchardt, voditelj OSCE-a u Albaniji i Tamás Kádár, voditelj pravnog tima i tima za politike Equineta (Europske mreže tijela za ravnopravnost).

Na konferenciji je sudjelovao i zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić koji je u svom izlaganju istaknuo važnost neovisnosti u radu institucija pravobranitelja zbog ispunjavanja njihovih tripartitnih funkcija:kao institucije za ljudska prava, institucije za ravnopravnost i institucije za sprečavanje diskriminacije. Također, obrazložio je upitnost osnovanosti izglasavanja izvješća o radu od strane Hrvatskog sabora kao parlamenta, što nije praksa u ostalim europskim državama.Osnovanost prihvaćanja izvješća o raduglasovanjemposebnoje upitna iz razloga što se izvješćimastručnoj i široj javnosti prezentiraju zaključci o postojećem stanjuu društvu te daju stručne i obrazložene preporuke za poboljšanjima iz djelokrugapravobranitelja.

Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija TrgovecGreif govorila je o implementaciji opće preporuke ECRI-a “O tijelima za jednakost” broj 2 i preporuke Europske komisije “O standardima tijela za jednakost”. Oba ova standarda prepoznata su značajnim za razvoj tijela za ravnopravnost i kao takvi implementirani su u hrvatskom društvu. Tijekom izlaganja bilo je riječi i o postupku prihvaćanja izvješća o radu pravobranitelja od strane Hrvatskog sabora. Naime, o izvješćima o radu pravobranitelja se glasa u Hrvatskom saboru. Neprihvaćanje izvješća pučkog pravobranitelja nema posljedica dok je neprihvaćanje izvješća o radu posebnih pravobranitelja razlog za njihovim opozivom.

Mladenka Morović, voditeljica stručne službe pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, predstavila je sudionicima konferencije instituciju i zakonodavni okvir kojim se propisuju nadležnosti i djelokrug rada institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Također, istaknula je kako zbog nužnosti osiguravanja neovisnosti pravobraniteljskih institucija, izvješće o radu ne bi trebalo biti prihvaćano u obliku glasanja, nego primano na znanje,ukazajućiistovremeno tako na važnost postupanja sukladno njima.

HilmiJashari, pravobranitelj Kosova, u svom je izlaganju govorio o primjerima iz vlastitog iskustva kada je osiguravanje resursa za rad institucije u vidu proračunskih sredstava, kao i radnog prostora, vrlo važno za osiguravanje i kvalitete i neovisnosti. Radni prostor nije samo građevina/zgrada nego mjesto koje treba biti prepoznato u društvu kao ono mjesto gdje se građani s povjerenjem mogu obratiti ukoliko i kada smatraju da su diskriminirani. Ukazao je kako je upravo ured pravobranitelja na Kosovu, za razliku od drugih institucija,na temelju nedavnih istraživanja javnog mijenja znatno više vidljiv i prepoznat u javnosti.

Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, objavio je kako će njegova institucija preuzeti obvezu organiziranje sljedeće regionalne konferencije u Crnoj Gori. Predstavljajući svoju instituciju naveo je kako su oni nadležni za postupanje u svim slučajevima diskriminacije, te da Crna Gora ima „otvorenu“ definiciju diskriminacijskih osnova, odnosno da mogu postupati i u svim drugim slučajevima kada se sumnja na diskriminaciju i kada diskriminacijskaosnovanijetaksativno sadržana u zakonu. Također, pojasnio je kako je i u slučaju institucije zaštitnika za ljudska prava i slobode, osiguravanje resursa za rad nešto što treba biti sustavno riješeno radi očuvanja neovisnosti.

Predstavnica povjerenice za ravnopravnost Srbije govorila je o važnosti postojanja i djelovanja tijela za ravnopravnost u sadašnjem vremenskom trenutku budući da je općenito u današnjim društvima prisutan trend jačanja populističkih utjecaja. Upravo je rad tijela za ravnopravnost danas zbog toga vrlo važan i bitan te treba biti neupitno prihvaćen kao relevantan čimbenik u zaštiti ranjivih skupina u društvu.

EridaBallanca, pravobraniteljica Albanije osvrnula se na izazove s kojima se pravobranitelji kao tijela za ravnopravnost suočavaju u svome radu. Kao jednu od ključnih pokazatelja uspješnosti rada smatra brzinu u postupanjima, jer onaj koji je diskriminiran nema vremena dugo čekati i samo očekivati rješenje, nego takva situacija traži djelovanje. Neovisnost je osnovno sredstvo rada tijela za ravnopravnost i ta tijela trebaju imati suštinsku podršku sustava u kojem djeluju.

Svojim izlaganjem konferenciju je zaključio Rober Gajda, povjerenik za zaštitu od diskriminacije Rpublike Albanije. Predstavio je sustav zaštite od diskriminacije u Albaniji, izložio izazove s kojima se u radu susreću, te zaključno zahvalio svim sudionicima na dolasku i aktivnom sudjelovanju.

Podijelite ovu objavu s drugima: