3. radionica o antidiskriminaciji u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima)

U Državnoj školi za javnu upravu održana je 20. studenoga 3. radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). Svrha radionice bila je osiguravanje ispunjavanja općih
ex-ante uvjeta za provedbu operativnih programa iz financijske perspektive EU 2014.-2020. i korištenje financijskih sredstava ESI fondova koji se odnose na postojanje mjera za primjenu zakonodavstva EU o nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i poštivanja prava osoba s invaliditetom u području ESI fondova. Dvadesetak zaposlenika različitih državnih i javnih tijela koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova imali su prilike upoznati se s antidiskriminacijom u kontekstu ESI fondova, a posebno i s politikama te zakonodavstvom povezanim sa zaštitom prava i interesa osoba s invaliditetom. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom i primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom izlagao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Prilagodba