17. veljače savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie održala je izlaganje o studentima s invaliditetom za djelatnike Veleučilišta u Požegi

Na radionici je sudjelovalo i savjetnica pravobraniteljice Lidija Pongracc i preko 40 djelatnika Veleučilišta, nastavnog i nenastavnog osoblja od kojih su neki sudjelovali i na radionici koji je savjetnica održala 2018. godine. Sudionicima je predstavljena Kooridnacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju kao i rezultati ankete o položaju stidenata s invaliditetom koju je Ured proveo 2012. godine. Razgovaralo se o tome tko su studenti s invaliditetom, koliko ih ima, koje su im prilagodbe potrebne te što bi trebao osigurati kako bi im se omogućilo studiranje na ravnopravnoj osnovi sa studentima bez invaliditeta.

Djelatnici Veleučilišta u Požegi imali su priliku i uživo upoznati pravobraniteljicu prilikom njezinog posjeta Veleučilištu kojom prilikom ih je savjetovala o načinima na koje se može osigurati veća pristupačnost zgrade Veleučilišta. Veleučilište surađuje i s područnim uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku. Nastavnici su govorili o svojim iskustvima u radu sa studentima s invaliditetom i prilagodbama koje osiguravaju za njih, a novina je da su postupci osiguravanja prilagodbe formalizirani kroz osnivanje Povjerenstva za studente s invaliditetom kojem se upućuju zahtjevi za prilagodbom.

Jedan od zaključaka radionice bio je da bi bilo potrebno propisati osnovni zakonski okvir na razini Ministarstva unutra kojeg bi pojedine ustanove visokog obrazovanja mogle fleksibilno definirati svoje postupke prilagođene svojem unutarnjem ustrojstvu i funkcioniranju. Istaknuto je da one ustanove koje su prilagođenije i imaju razrađene procedure ujedno imaju i više studenata s invaliditetom. Predstavnik Veleučilišta u Požegi Robert Kneiss uključen je u rad Koordinacije pravobraniteljice i radi na proširenju dobre prakse uključivanja studenata s invaliditetom koja je razvijena na tom veleučilištu i na ostala veleučilišta i visoke škole kroz Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Prilagodba