16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

12. prosinca 2018.Kategorije: Novosti

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama dana 12. prosinca održan je okrugli stol pod nazivom “Progovorile smo o nasilju, ne čuju nas”. Svake godine dani aktivizma započinju sa Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama te završavaju Međunarodnim danom ljudskih prava. U tim danima se posebno želi istaknuti važnost suzbijanja nasilja te potreba za jednakošću i ravnopravnošću žena.
U svom obraćanju Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, predstavila je Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2018. do 2023. i istaknula tematske prioritete Strategije koji uključuju borbu protiv stereotipa i seksizma, nasilja te ravnopravan pristup ženama pravosuđu kao i postizanje ravnoteže u političkom i javnom životu. Istaknuto je i pitanje žena sa invaliditetom te rastuće pitanje migrantica kao skupina koje su posebice ugrožene.
Sandra Batlak, savjetnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iznijela je važnost potpisivanja Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te je kao i Senka Sekulić Rebić, psihologinja Ženske sobe, pozdravila donošenje novog Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i obrazložila njegove ciljeve.
Novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji je još u izradi a čiju važnost je, kao i njegovo donošenje i provedbu istaknula, uz ostale sudionike, i Marica Mirić, potpredsjednica Zajednice saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske.
Iz Ureda pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom nazočila je i predstavnica Arijana Milin.

Podijelite ovu objavu s drugima: