11. Festival prava djece

U okviru 11. Festivala prava djece u organizaciji Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, 24. listopada 2019. godine održan je stručni panel na temu “Pristup i dostupnost kulturi – Kako omogućiti dostupnost audiovizualnih sadržaja djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima”.
Nakon pozdravnih govora direktorice programa Festivala prava djece Katarine Ivče Farnell te Lane Zekanović iz Predstavništva Europske unije u Hrvatskoj, koja je istakla značaj Direktive o audiovizualnim sadržajima prihvaćenog od strane Europskog parlamenta još 2018. godine, na panelu su, o problemu nedostupnosti kulturnih sadržaja, raspravljali Krešmir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture, Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu, Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Tatjana Aćimović, umjetnička direktorica Festivala prava djece. Sudionici panel diskusije su u više navrata istaknuli neupitnim pravo na dostupnost kulturnim sadržajima osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na osobe sa senzornim oštećenjima. Ovo pravo zajamčeno Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom obvezuje RH da sve kulturne sadržaje i usluge prilagodi djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osobito osobama sa senzornim oštećenjima.
Mada se posljednjih nekoliko godina povećao udio audiovizualnih sadržaja HRT-a prilagođenih osobama sa senzornim oštećenjima (audiodeskripcijom i titlovanjem sve više programskih sadržaja), ne možemo biti zadovoljni i taj bi se proces trebao intenzivirati. Usprkos nastojanjima, brojni kulturni sadržaji (uključujući galerije, muzeje, kazališta, medijske projekcije i dr.) zbog neprilagođenosti su nedostupni djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Napominjući da se načelo inkluzivnosti ogleda i u cjelovitom sudjelovanju osoba sa invaliditetom u kulturnim aktivnostima, na panelu se govorilo i o novom Zakonu o elektroničkim medijima u koji će se implementirati odredba Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama koja obvezuje pružatelje medijskih usluga da svoje usluge stalno i postupno, korištenjem proporcionalnih mjera učine pristupačne osobama s invaliditetom. U ovu svrhu pružatelji medijskih usluga kao i Vijeće za elektroničke medije morat će stupanjem na snagu novoga Zakona o elektroničkim medijima u 2020. godini, posvetiti veću pažnju te dodatne napore.
O svojim su iskustvima o nedostatku dostupnosti kulture osobama sa senzornim oštećenjima govorili predstavnici Udruge slijepih iz Zagreba te Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba.

U drugom dijelu panel diskusije koji se održao istog dana pod nazivom “Praksa prilagodbe audiovizualnih sadržaja iz Hrvatske i inozemstva” na kojem su sudjelovali Suzana Ivančić, rukovoditeljica odjela Prilagodbe programa osobama s osjetilnim teškoćama (HRT), Antonio Pavlović, direktor Centra za audiodeskriptivne djelatnosti i promicanje dostupnosti kulturnih sadržaj za osobe s invaliditetom, Mirjana Juriša, direktorica Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba i Mateja Vodeb, voditeljica Službe za dostupnost programa (RTV Slovenija), naglašeno je konvencijsko načelo „Ništa o nama bez nas“, te se anticipira prilagodba kulturnog sadržaja, pogotovu audiovizualnih sadržaja djeci ali i odraslima sa senzornim oštećenjima.

Udruga Alternator prilagodbom sve većeg broja filmova za osoba sa senzornim oštećenjima u značajnoj mjeri doprinosi uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, ali i podizanju razine svijesti javnosti o jednakim pravima osoba s invaliditetom u svim područjima društvenog života.

Prilagodba