13. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja

Zenska sobaŽenska soba-Centar za seksualna prava u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom organizirao je dvodnevni sastanak, na temu „Seksualno nasilje i žene s invaliditetom.“ Cilj sastanka bio je otvoriti diskusiju o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, izložila je iskustva Ureda i osvrnula se na pritužbe koje je Ured zaprimio kao i zakonodavni okvir koji se bavi problematikom nasilja. Između ostalog je naglasila kako je UN Odbor za prava osoba s invaliditetom vezano uz članak 6. Konvencije „Žene s invaliditetom“, a koji se odnosi i na članak 16. Konvencije, izdao Generalni komentar broj 3 (2016.), u kojem navodi kako su od svih vrsta invaliditeta u pojačanom riziku žene koje imaju intelektualna oštećenja, slijepe i gluho slijepe žene imajući u vidu da su zbog naravi invaliditeta izoliranije u prijemu informacija. Kroz dvodnevnu radionicu raspravljalo se i o primjerima iz prakse Ženske sobe, a izlaganja na temu imali su i izlagačice Štefica Roginić, SOIH - Sos telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja, Daniela Bratković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, te Goran Arbanas, Klinika za psihijatriju Vrapče.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja