Okrugli stol HSUIR

hsuir-12-12Hrvatski savez udruga invalida rada (HSUIR) organizirao je dana 05. prosinca 2016. okrugli stol povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Cilj okruglog stola bio je približiti udrugama invalida rada i ostalim osobama s invaliditetom planove i programe rada: saborske zastupnice Ljubice Lukačić, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Zavoda za unapređivanje zdravlja na radu.   

Predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada Josip Petrač pozdravio je u ime HSUIR-a sve nazočne, te istaknuo da je trenutno u Hrvatskoj 115.000 invalida rada, koji u okviru saveza i svojih udruga aktivno promiču svoje interese nastojeći u suradnji s nadležnim institucijama riješiti mnoga pitanja, a između ostalog i zakonski regulirati rad udruga od posebnog društvenog interesa i sustavno financiranje njihovih programa.

Saborska zastupnica Ljubica Lukačić osvrnula se na trenutno aktualnu situaciju sa nastavkom projekta osobnih asistenata, kao i na donošenje Zakona o osobnim asistentima. Također, i na prijedloge koji su se ticali porezne reforme.

Između ostalog, dotaknula se i pitanja donošenja  Zakona o inkluzivnom dodatku, donošenja Zakona o udrugama od posebnog društvenog interesa. Najavila je i da će se izmijeniti Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, kao i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ravnatelj Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu, Vitomir Begović osvrnuo se na problematiku osiguranja primjerenih uvjeta rada, odnos prema osobama s invaliditetom i umanjenom radnom sposobnošću, te zakonska rješenja i praksu. Zavod za unapređivanje zaštite na radu zalaže se za provedbu odgovarajućih aktivnosti radi očuvanja radne sposobnosti radnika kao i učinkovite mjere povratka na posao onih radnika kojima je smanjena radna sposobnost ili je nastupila invalidnost, ali prije svega, potrebna je rana edukacija već u sustavu obrazovanja kako bi se ozljede na radu svele na najmanju moguću mjeru, odnosno kako ih ne bi ni bilo naglasio je ravnatelj Begović.

Savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Fabijan Kraljević istaknuo je važnost suradnje Ureda sa savezima i udrugama te upoznao sve nazočne ukratko sa najvažnijim aktivnostima Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kroz 2016. godinu  koji se ogledao između ostalog i u davanju mišljenja kao i u predlaganju izmjena i dopuna raznih propisa. Neki od navedenih su:

Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2016. - 2020. gdje su se primjedbe odnosile na samu koncepciju strategije koja je nepregledna (u obliku tablice), kao i na mnoštvo primjedbi na tekst prijedloga u svim   područjima, a najviše u područjima života u zajednici; odgoja i obrazovanja; zapošljavanja i rada; zdravstvene zaštite; mobilnosti i pristupačnosti; te drugim područjima.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama predlagali smo za prelazak nadležnosti za donošenje Pravilnika o znaku pristupačnosti sa Ministarstva zdravlja na Ministarstvo unutarnjih poslova. Autoškola koja ima vozilo „B“ kategorije opremljeno za osposobljavanje osoba s invaliditetom u vlasništvu ili zakupu sada takvo vozilo ne smije biti starije od 7 godina, predložili smo da zbog smanjene eksploatacije takvih vozila za osobe s invaliditetom da ne smiju biti starija od 12 godina.

Vezano uz Zakon o cestama - povećati kontrole i novčane kazne vezano uz povredu     prava na „Smart karticu” i dr.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući - niz prijedloga – trajanje rehabilitacije 21. dan (radni dan), udaljenost mjesta prebivališta od mjesta liječenja – podmirivanje troškova prijevoza, osiguravanje pratnje osobama s najtežim invaliditetom i dr.

Vezano uz Pravilnik o ortopedskim pomagalima dane su preporuke i prijedlozi za uvrštavanje određenih pomagala na popis; uklanjanje diskriminacijske odredbe koje osobe s oštećenjem vida i sluha u slučajevima kada nisu u redovnom obrazovanju ili zaposlene diskriminira jer ne mogu ostvariti prava na npr. baterije za slušni aparat ili povećalo za čitanje i dr. prijedlozi.

Osim prijedloga za izmjenu i dopunu zakonskih i pod zakonskih propisa dane su razne preporuke jedinicama lokalne samouprave te policijskim službenicima koje su se odnosile na veću kontrolu i novčano kažnjavanje radi nepropisnog parkiranja na označenim mjestima za osobe s invaliditetom npr. svim gradovima i općinama u određenoj županiji. Kao i preporuke za osiguravanje javnog prijevoza (kroz korištenje EU fondova), veće zapošljavanje osoba s invaliditetom, širenje usluga u zajednici, suradnja s lokalnim udrugama i izrada lokalne strategije, pristupačnost turističkih sadržaja i usluga i dr.

Osim tijelima lokalne i područne samouprave preporuke su upućivane i svim ministarstvima koja u svojim proračunima imaju stavke kojima se osiguravaju određena financijska prava osobama s invaliditetom. Preporuke su se odnosile na zadržavanje dosadašnjeg standarda te ukoliko je moguće za omogućavanjem povećavanja iznosa izdvajanja za osobe s invaliditetom naročito za izdvajanja iz područja socijalne skrbi.

Dan je osvrt i na trenutno stanje u području vještačenja, na uočene nedostatke i načine poboljšavanja samog sustava vještačenja koje je sada zajedničko u postupku ostvarivanja prava iz raznih sustava. Uočena je potreba usklađivanja Uredbe o metodologijama vještačenja i postojećih propisa, te potreba za izmjenom i dopunom postojećeg Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja.

Naglašeni su prijedlozi koji su upućeni u fazi izmjena poreznih zakona.

Istaknuta je i međunarodna aktivnost ureda koja se sastoji u održanim raznim međunarodnim sastancima i skupovima, npr. u mreži Equinet i u suradnji sa zemljama jugoistočne Europe na suzbijanju diskriminacije, stručne radionice s OESS – om na temu suzbijanja neprijateljstva prema osoba s invaliditetom i dr.

 

Zalaganje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i nadalje će biti osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno i pridonositi društvu socijalno i ekonomski isplativo, a one koje su u invalidskoj mirovini živjeti dostojanstveno, u čemu nam je važna suradnja sa svim udrugama i savezima jer jedino zajedno svi skupa možemo učiniti jedan korak više zaključio je savjetnik pravobraniteljice Kraljević. 

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja