Kako ostvariti primjereni kontakt sa osobama s invaliditetom?

med fakultet kontakt-osiHrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je 01.prosinca 2016.godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu stručni skup na temu: „Kako ostvariti primjereni kontakt sa osobama s invaliditetom te specifičnosti zdravstvenih potreba i skrbi za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju". Stručnom skupu prisustvovali su liječnici i medicinske sestre, a predavanja su održali predstavnici organizacija civilnog društva za pojedinu vrstu invaliditeta, navodeći koji je najbolji pristup u liječenju u odnosu na pojedino oštećenje. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u uvodnom obraćanju osvrnula se na odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te je sa prisutnima podijelila i svoje osobno iskustvo prilikom obavljanja liječničkih pregleda i pristupa u komunikaciji pojedinih liječnika.  Predavači su se složili da je najprimjerniji pristup u liječenju izravno obraćanje osobi  s invaliditetom budući da osoba s invaliditetom koja je ujedno i pacijent, može pružiti najpotpuniju informaciju o svom zdravstvenom stanju kao i potrebama koje proizlaze iz pojedine vrste invaliditeta. Ideja je organizatora na temelju predavanja izraditi zajedničku brošuru na temu predavanja koja će biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj kao smjernica u komunikaciji i pristupu osobama s pojedinim vrstama invaliditeta.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja