Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

nenasilju27-11-16Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga, svake se godine organiziranjem raznih događanja skreće pozornost na sveprisutni problem svih vrsta nasilja koje žene trpe kako u obitelji tako i u okolini. Kao zaključak, i ove se godine nameće nužna potreba ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija) te na razne oblike podrške koju treba pružiti žrtvama nasilja. Žene i djevojke s invaliditetom posebna su kategorija kojoj je potrebno posvetiti dodatnu pažnju i koje su u Republici Hrvatskoj u dodatno nepovoljnijem položaju od žena i djevojaka bez invaliditeta. Samo postojanje invaliditeta negativno utječe i na samu svijet žene da uopće i prijavi nasilje. Ovisnost žene s invaliditetom o nasilniku i prešućivanje/negiranje nasilja može se povezati sa nedostupnošću i nedovoljnom podrškom države u daljnjem postupku sankcioniranja počinitelja. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, u članku 6., prepoznaje višestruku diskriminaciju žena s invaliditetom i obvezuje državu da poduzmu mjere radi osiguranja punog i ravnopravnog uživanja svih njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Organizacije civilnog društva rade na osvješćivanju ovog problema raznim organiziranim akcijama, primjerice SOIH Mreža žena s invaliditetom nastavlja šestu godinu provoditi Kampanju „16 dana ženskog aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja započinje dana 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca Okruglim stolom „Nulta tolerancija prema nasilju“ na Međunarodni dan ljudskih prava. 

Provedbom programa Kampanje će se potaknuti muškarce i mladiće na sprječavanje nasilja nad ženama i djevojkama s invaliditetom. Povodom Kampanje predstavnici SOIH-a, posjetit će srednje škole kako bi mladićima četvrtog razreda podijelili bijele vrpce, čije nošenje će biti podrška razvoju svijesti šire društvene zajednice, a istovremeno i znak njihovog „NE“ nasilju nad djevojkama i ženama posebice djevojkama i ženama s invaliditetom.

Predstavnici SOIH- Mreže žena s invaliditetom  posjetit će u gradovima dječje vrtiće te djeci podijeliti razglednice s porukom „Moj tata osuđuje nasilje! Zato potpisuje NE nasilju nad ženama“ putem koje se nastoji kod djece utjecati na razvoj svijesti o štetnosti nasilničkog ponašanja od najranije životne dobi te potaknuti očeve da vlastitim primjerom kroz odgoj djeci usade svijest o ravnopravnosti spolova.

I na međunarodnoj razini također se posvećuje posebna pozornost suzbijanju nasilja, pogotovo nasilju nad ženama i djevojkama s invaliditetom koje su upravo zbog svog invaliditeta izložene nasilju (seksualnom, fizičkom, ekonomskom i dr.). Odbor za prava osoba s invaliditetom izdao je Opći komentar br.3 (2016) vezan uz primjenu članka 6. Konvencije koji pojašnjava obveze država potpisnica Konvencije.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja