Zločin iz mržnje prema osobama s invaliditetom (Vodič za udruge osoba s invaliditetom, agencije za provedbu zakona, nacionalne ustanove za ljudska prava, medije i ostale zainteresirane strane)

Vodič za udruge osoba s invaliditetom, agencije za provedbu zakona, nacionalne ustanove za ljudska prava, medije i ostale zainteresirane strane.

European Network on Independent Living studeni 2014.Autori vodiča i službeni partneri.

Ovaj vodič izradili su:
European Network on Independent Living (www.enil.eu) European Network on Independent Living (Europska mreža za neovisno življenje - ENIL) sveeuropska je mreža za osobe s invaliditetom, s članovima širom Europe. ENIL je forum za sve osobe s invaliditetom, udruge za neovisno življenje i njihove suradnike bez invaliditeta, otvoren za sve teme o neovisnom življenju osoba s invaliditetom. ENIL predstavlja pokret osoba s invaliditetom za ljudska prava i društvenu inkluziju koja se temelji na solidarnosti, međusobnoj potpori, deinstitucionalizaciji, demokraciji, samopredstavljanju i samoodređenju. Dodatne informacije pronađite na: www.enil.eu

Službeni partner:
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske (www.posi.hr) Opseg i način rada Ureda temelji se na Zakonu o pučkom pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Primarni zadaci Ureda uključuju praćenje provedbe mjera iznesenih u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Akcijskom planu Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. i u Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Ovaj vodič je napisao Miro Griffiths, a uredila Ines Bulić. European Network on Independent Living (ENIL) se zahvaljuje gđi Anki Slonjšak, Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i gđi Branki Meić Salie, iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kao i gđi Joanni Perry, iz OESS – Ureda za demokratske institucije i ljudska prava, na dragocjenim komentarima i prijedlozima prilikom izrade vodiča.
Prijevod: Morana Zibar

Preuzmite vodič: icon Zločin iz mržnje prema osobama s invaliditetom (369.58 kB)

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja