Mira Pekeč Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Mira Pekeč Knežević, dipl.soc.radnica

alt
Datum rođenja:
03. ožujka 1955.
Mjesto rođenja: Slunj, Hrvatska
Obrazovanje: Zajednički studij za socijalni rad – „dipl.inžinjer socijalnog rada“
Bračno stanje: udana

Životopis

Gospođa Mira Pekeč-Knežević srednju školu završila je u Slunju, Višu školu za socijalne radnike u Zagrebu te Zajednički studij za socijalni rad na kojem je diplomirala i stekla stručni naziv Diplomirani inženjer socijalnog rada završila je 1982. godine.
Radno iskustvo je stekla 1977. u Centru za odgoj djece i omladine, Služba za dijagnostiku - Dugave, potom u Centru za socijalni rad na odjelu zaštite osoba s invaliditetom, a od 2001. g. radila je kao koordinatorica u Prvostupanjskom tijelu vještačenja Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Od 17. listopada 2008. godine do isteka osmogodišnjeg mandata obavljala je dužnost zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Kao predavač ili aktivni sudionik rasprava sudjelovala ne na brojnim stručnim skupovima, konferencijama i simpozijima u zemlji i inozemstvu, na temu zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom. Dodatno se stručno usavršavala pohađanjem različitih tečajeva i edukativnih radionica.
Gđa. Pekeč-Knežević ima izrazitu sposobnost staloženog, strpljivog i koncentriranog komuniciranja. Stručna je, odgovorna i poduzetna osoba. Izrazito je motivirana za daljnje obavljanje zadataka zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te smatra da svojim znanjem, iskustvom i doprinosom koji je pokazala tijekom proteklih osam godina i nadalje može doprinijeti unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom postupanjem povodom pojedinačnih pritužbi stranaka, predlaganjem izmjena relevantnog zakonodavstva inicijativama za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom te podizanjem razine svijesti o sposobnostima i mogućnostima osoba s invaliditetom u društvu i tijelima vlasti na različitim razinama. Kao zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gđa. Pekeč Knežević je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelila s mlađim suradnicima/ama u proteklih osam godina i bila im svakodnevna podrška. Tolerantna je, iskrena i ima senzibilitet za rješavanje problematike i specifičnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Sve zadatke uvijek je ispunjavala predano, odgovorno i stručno.
Ono što je razlikuje od drugih kandidata je poznavanje cjelokupne problematike vezano uz zaštitu prava osoba s invaliditetom uključujući zakonodavstvo, javne politike i međunarodne obveze RH, uz sposobnost primjene multidisciplinarnog pristupa u rješavanju pojedinačnih predmeta kao i iznalaženja cjelovitih rješenja.
Aktivno se služi engleskim jezikom te je informatički educirana.
Nije članica političke stranke.

15. prosinca 2016. odlukom Hrvatskog sabora imenovana je za zamjenicupravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja