19.-20. travnja 2010. godine održana Međunarodna konferencija „Što je invaliditet? UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja „

120x907Stručnjaci iz područja javnog zdravstva koji se bave zaštitom osoba s invaliditetom iz cijelog svijeta 19. i 20. travnja u Rimu su raspravljali o korištenju Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja u primjeni socijalnog pristupa invaliditetu sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Na skupu je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice gđa. Branka Meić.

 

Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, zdravlja i invaliditeta je 2001. godine donijela  Svjetska zdravstvena organizacija. Ona na praktični način opisuje invaliditet kao interakciju oštećenja neke osobe i njezine okoline. Na temelju te klasifikacije stručnjaci iz različitih područja promoviraju novi pristup invaliditetu koji se ostvaruje kroz fokusiranje na preostale sposobnosti i procjenu sustava potpore koje društvo treba osigurati osobi kako bi se izjednačila s ostalim građanima bez oštećenja.

Klasifikacija nalazi svoju primjenu u prikupljanju statističkih podataka o broju osoba s invaliditetom koji varira od zemlje do zemlje ovisno o definiciji invaliditeta kojom se neka zemlja vodi. U manje razvijenim zemljama, postotak invaliditeta među stanovništvom izražava se kao niži od onog u razvijenim zemljama koje zbog većeg standarda pokazuju i veću osjetljivost i za manje poremećaje u funkcioniranju svojih građana. Istaknuto je da ne postoji jedinstvena definicija invaliditeta pa različite definicije dovode do različitih procjena o broju osoba  s invaliditetom. Svrha zbog koje se nastoji utvrditi broj osoba s invaliditetom stoga u praksi određuje njihov broj. Budući da različite zemlje koriste različite definicije, podaci koji su dobiveni na taj način ne mogu se uspoređivati.

Govoreći o načinima na koje se koristi Međunarodna klasifikacija u njihovim zemljama predstavnici Italije, Švicarske, Francuske, Irske, Španjolske, Argentine, Brazila, Australije i SAD-a su istaknuli kako je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i pred njihove zemlje najveći izazov postavila upravo na priznavanju prava osoba s intelektualnim teškoćama. U svim zemljama prisutne su teškoće oko sustava socijalne skrbi unutar kojeg se invaliditet procjenjuje i na temelju te procjene ostvaruju prava. Istaknuti su i problemi nedostatka međuresorne suradnje koja je posebno važna za invaliditet budući da oštećenje ima za posljedicu teškoće u funkcioniranju osobe u svim aspektima života.

Hrvatski stručnjaci su se zahvaljujući aktivnostima udruga osoba s invaliditetom uključili u svjetske tokove koji bi trebali dovesti do poboljšanja skrbi o osoba s invaliditetom sukladno smjernicama koje je postavila UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

 

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja