09. 04. 2010. održan je okrugli stol sa temom: „Učinimo parkirališna mjesta dostupnima za osobe s invaliditetom“

120x905Pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova u organizaciji Udruge za promicanje istih mogućnosti održan je okrugli stol sa temom: „Učinimo parkirališna mjesta dostupnima za osobe s invaliditetom“ u sklopu kampanje upozoravanja na nedostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj skupa bio je osvještavanje problema nedostupnosti parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i potrebi mijenjanja zakonskih okvira. Na skupu su kao predavači sudjelovali: predstavnik Europske komisije, predavači iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Policijske uprave Zagrebačke i Hrvatskog autokluba.

 

Skup je organiziran kao dio Kampanje upozoravanja na nedostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Nakon uvodnih govora predavača, u diskusiji se raspravljalo o provođenju hrvatskih i europskih propisa u području pristupačnosti - o parkiranju za osobe s invaliditetom, sankcijama u parkiranju, o primjerima dobre prakse u Bruxelles-u te problemima i potrebama osoba s invaliditetom. U diskusiji su sudjelovali i predstavnici državnih institucija, udruga osoba s invaliditetom te savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Na skupu je istaknuto:

-predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je istaknuo kako se uskoro pripremaju  izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

-predstavnica UPIM-a istaknula je kako je potrebna:

1. bolja informiranost osoba s invaliditetom

2. veće osvještavanje kulture življenja u kojoj će se poštivati različitosti osoba s invaliditetom

3. Kultura življenja.

 

-predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja se uključila u raspravu i istaknula kako je prema tom Ministarstvu upućen zahtjev roditelja čija djeca također polažu pravo prema Pravilniku kao osobe smanjene pokretljivosti nakon čega se razvila dinamična rasprava, te su isto tako upoznali nazočne da se radi na izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti te da će novi prijedlog biti izložen na web stranicama ministarstva

 

-predstavnik iz EK koji je i sam posjednik EU Parking card zbog invaliditeta je istaknuo    kako su u EU stroge kazne za ustupanje nekom svoje parking kartice, ona se oduzima osobi s invaliditetom  na rok od 3 godine, dok je u RH kazna samo 700,00 kn, te nakon 2 takva prekršaja ista se oduzima na rok od 2 godine. Takva karta kakva sada postoji u EU uvedena je 2001. godine, kartica je na ime, nije na auto, međutim ona je bez limita na bilo koje parkirno mjesto. Što bi značilo da se osoba s invaliditetom ukoliko je zauzeto mjesto označeno žutom bojom za osobe s invaliditetom, ta se osoba  može parkirati bilo gdje na parkingu bez da plati kartu (za razliku od RH gdje se ostala mjesta naplaćuju). Na tim javnim mjestima gdje se plaća,  osoba s invaliditetom može parkirati automobil u vremenskom periodu od 30 minuta – 3 sata. Ovo se ne odnosi na privatna parking mjesta jer se ona u EU plaćaju (međutim to isto ovisi o lokalnoj samoupravi jer neke regije, odnosno lokalna samouprava plaća privatnicima parking mjesto umjesto osoba s invaliditetom).

Kartice za besplatno parkiranje na označenim mjestima za osobe s invaliditetom mogu se u EU dobiti, odnosno izdaju se na temelju zahtjeva koji također ide preko liječnika opće prakse koji tu ima veliku ulogu, jer na osnovu medicinske dokumentacije daje preporuku Komisiji (koja je osnovana samo za izdavanje dozvola za besplatne kartice za parkiranje i neplaćanje cestarina) da li je ta osoba sposobna za dulje hodanje, a na osnovu jedinstvene liste oštećenja, također i na temelju drugih uvjeta propisanih pravnim propisima. Znači da netko može biti osoba s invaliditetom u nekom drugom sustavu, ali to ne mora značiti da će dobiti karticu za besplatno parkiranje jer Komisija prilikom procjene uzima u obzir i druge uvjete.

U EU karticu za besplatno parkiranje može dobiti samo osoba koja ima tjelesni invaliditet i to oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 50% ili minimalno 80% ukupnog tjelesnog invaliditeta.

Nakon što jedna Komisija izda rješenje za karticu druga i treća vrše kontrolu ispravnosti tog rješenja. Također, u EU su česte revizije, odnosno kontrole nad izdanim karticama.

Osoba s invaliditetom koja posjeduje karticu ima pravo glede parkirališnog mjesta na obilježeno mjesto ondje gdje radi i na obilježeno mjesto pred mjestom stanovanja, međutim na to obilježeno mjesto može se parkirati bilo koja druga osoba s invaliditetom koja posjeduje istu takvu karticu za besplatno parkiranje.

Ukoliko se radi o privatnom parkingu troškove podmiruje Ministarstvo prometa.

U EU svako 17-o mjesto na parkingu mora biti označeno žutom bojom za osobe s invaliditetom. Ukoliko se radi o privatnom parkingu omjer je 1 : 50, odnosno na svako 50-o mjesto mora biti jedno obilježeno, ukoliko ima od 55 – 99 parkirnih mjesta, 3 su rezervirana za osobe s invaliditetom.

Također parkirna mjesta koja su označena za osobe s invaliditetom ne pokrivaju se običnim asfaltom kao druga parkirna mjesta, već sa posebnom smjesom koja sprječava sklizanje pri oborinama.

Ukoliko se netko parkira na mjestu označenom za osobe s invaliditetom kazna u EU je 150 € na licu mjesta te 750 € + sudski troškovi ukoliko dođe do sudskog postupka.

Također, predstavnik EU ističe kako se u EU korisnici socijalne pomoći obvezuju te obučavaju za koristan rad za neku minimalnu plaću (ukoliko ne pristanu na taj jednostavan rad gube pravo na socijalnu naknadu na 6 mjeseci) na način da kontroliraju parking mjesta te tako zamjenjuju prometne (odnosno komunalne redare) kojih je premalo.

 

- rukovoditelj službe premještanja vozila u Zagrebparkingu, istaknuo je kako u Gradu Zagrebu ima označenih (rezerviranih) parking mjesta kojima se koriste osobe s invaliditetom cca 1000, dok u isto vrijeme ima informaciju dobivenu od Ureda državne uprave u županiji nadležnog za promet da u gradu Zagrebu je izdato 9051 rješenje o pravu na znak pristupačnosti. Također istaknuo je i da su u 2009. godini premjestili sa mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom cca 5860 koja nisu imali propisani znak pristupačnosti, međutim u 1206 slučajeva kada su izišli na teren po dojavi o nepravilnom parkiranju bili su odbijeni od strane MUP-a koji su odbili dati nalog za premještaj zbog toga što ili nije bila dobro vidljiva žuta boja ispod vozila, ili je vozilo imalo nekakvu nevažeću naljepnicu, odnosno znak osobe s invaliditetom. U nekim slučajevima radilo se čak da su osobe koje su nepropisno parkirale manje više bile oslobođene od strane prekršajnog suca koji je dosudio da one nisu bile parkirane na površini predviđenoj za osobe s invaliditetom. Tu se proziva gradsko poduzeće „Zagrebačke ceste“ koje su zadužene za obilježavanje kolnika sa žutom bojom.

 

ZAKLJUČCI:

1. Potrebno je promijeniti zakonodavstvo u području izdavanja znaka pristupačnosti te oslobađanja od cestarina.

2. Potrebno je provoditi veću kontrolu nad izvršavanjem pravnih propisa koji se tiču pristupačnosti.

3. Veća edukacija djelatnika prometne policije Ministarstva unutarnjih poslova.

4. Inzistirati da lokalna samouprava odradi svoj djelokrug posla (ukošeni rubnici) na parkirališnim mjestima koji su sada rijetkost da postanu obveza i dr.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja