11. veljače 2010. godine održana je Konferencija ''Globalna kriza i njezin utjecaj na Republiku Hrvatsku''

6Na konferenciji se raspravljalo o provedbi mjera iz Zajedničkog memoranduma o socijalnoj uključenosti (JIM) i Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP). Memorandume je Vlada Republike Hrvatske potpisala s Europskom komisijom kako bi se kroz razne mjere uskladile socijalna politika i politika zapošljavanja s pravnom stečevinom Europske Unije, provele nužne reforme sustava  i tako unaprijedilo njihovo funkcioniranje. Konferenciju su organizirali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske Komisije.

 

Konferenciji su nazočili predstavnici Europske komisije, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva graditeljstva, zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatske udruge poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, udruga osoba s invaliditetom, UNDP-a i drugi.

 

Svrha Konferencije bila je osigurati djelotvoran nastavak aktivne razmjene gledišta o provedbi aktivnosti Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM) i Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP) u budućnosti, s naglaskom na raspravi o utjecaju ekonomske krize. Na Konferenciji se također govorilo i o napretku učinjenom u proteklom razdoblju, kao i o identificiranim pitanjima i planovima za 2010. godinu.

1.U plenarnom dijelu konferencije raspravljalo se o utjecaju ekonomske krize na tržište rada te socijalnom uključivanju u Hrvatskoj, naglašavajući korake koji se trebaju poduzeti za rješavanje tih utjecaja. Prezentacije su bile fokusirane na mjere promicanja zapošljavanja ranjivih društvenih skupina, posebice nacionalnih manjina. Predstavljeni su rezultati provedenog istraživanja o zapošljavanju romske manjine. Zajednički dio zaključen je prezentacijama o održivosti primarne zdravstvene zaštite te aktivnosti koje se odnose na cjeloživotno učenje.

2.U drugom dijelu sudionici su podijeljeni na poseban dio JAP i JIM Konferencije na kojima se raspravljalo o svakoj navedenoj temi. U dijelu koji se odnosio na JAP govorilo se o utjecaju krize na tržište rada u Hrvatskoj i analizirala oglašena radna mjesta, djelatnosti koje bilježe pad, djelatnosti koje bilježe rast potražnje te novoprijavljeni nezaposleni. Prikazan je i rad mobilnih timova te drugih aktivnosti koje poduzima Hrvatski zavod za zapošljavanje u vremenu gospodarskih promjena. Socijalni partneri predstaviti su svoje viđenje utjecaja ekonomske krize te predložili načine prevladavanja negativnih posljedica krize.

Sudionici JIM dijela Konferencije raspravljali su o deinstitucionalizaciji, transformaciji domova, širenju mreže socijalnih usluga i socijalnom planiranju, uz prezentaciju izrađenog okvira za praćenje i vrednovanje širenja mreže socijalnih usluga. Prezentiralo se i moguće područje korupcije u zdravstvenom sustavu, kao i dva istraživanja: istraživanje o utjecaju ekonomske krize te o položaju beskućnika u Hrvatskoj.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja