1. veljače 2009. godine u Karlovcu je održana tribina na temu „Prava osoba s invaliditetom- međuresorna suradnja“.

2U Karlovcu je u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održana tribina u kojoj su pravobraniteljica i zamjenica gđa. Pekeč Knežević pred predstavnicima udruga osoba s invaliditetom, nadležnih institucija, te lokalne i područne (regionalne) samoupravepredstavile rad  Ureda i upoznale nazočne sa stanjem zaštite prava osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije. Posebno je pohvaljen Grad Karlovac i Karlovačka županija zbog nedavnog potpisivanja Povelje o pristupačnosti.

 

Ispred pedesetak nazočnih, pravobraniteljica i njezina zamjenica održale su izlaganje u dva dijela gdje su upoznale prisutne sa djelokrugom rada Ureda, zakonskom regulativom, ukazale na najčešće pritužbe i upite osoba s invaliditetom, posebno naglašavajući problematiku u području socijalne skrbi.

Nakon izlaganja prisutni su iskazali svoju zainteresiranost i postavljali niz pitanja, prijedloga i inicijativa.

Udruge su pokazale, te izložile kroz prijedloge izrazitu aktivnost i uspješnu suradnju sa predstavnicima grada Karlovca i Karlovačke županije.

Istovremeno su ukazale i na nedostatnu sustavnu potporu u zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom u svim područjima života posebno onih osoba koje žive u ruralnim sredinama Karlovačke županije. Također su naglašeni problemi kod  prijevoza, nedostupnosti zdravstvenih usluga kao što su provedba zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući, problem zapošljavanja, neinformiranosti o pravima, te niska materijalna primanja posebno doplatak na tešku invalidnost.

Ured a i nazočni prepoznali su  iznimnu potrebu suradnje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa svim nazočnim predstavnicima kako bi se položaj osoba s invaliditetom s područja Karlovačke županije još više unaprijedio.

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja