Dostojanstven život žena s invaliditetom je njihovo pravo, a ne povlastica

Temeljno ljudsko pravo svake osobe s invaliditetom pa tako i žene s invaliditetom je pravo na dostojanstven život, na obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu skrb, reproduktivna prava i obiteljski život, kulturni život na ravnopravnoj osnovi, a što jamči i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Međutim, statistički podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazuju stanje koje je daleko od konvencijskih načela. S danom 31. prosinca 2016. godine u RH ukupno je bilo 203 265 žena s invaliditetom s time da je starijih od 60 godina najviše i to 132 502 žene. Zaposlenjem odnosno primanjima svaka osoba stječe samostalnost pa tako bi trebale i žene s invaliditetom, međutim zaposleno ih je samo 6000, što je izrazito mali broj u odnosu na broj žena s invaliditetom koje su u radno aktivnoj dobi(od 20 do 64 godine-njih 82 050). Žene s invaliditetom su u pravilu nižeg stupnja obrazovanja koji ima za posljedicu i manje plaćena radna mjesta, primjerice trgovkinja, čistačica, frizerka, kuharica, polj. tehničarka, upravna referentica, NKV radnica, knjigoveža, daktilografkinja, koja su u pravilu zastupljena u većini županija RH. Kod onih žena s invaliditetom koje se i nalaze u svijetu rada, prisutni su problemi u smislu omalovažavanja s osnova invaliditeta, mobbinga,ne omogućavanja razumne prilagodbe i slično.
Obilježavajući Međunarodni dan žena Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji sa SOIH-om i Centrom za ženske studije organizira skup na temu „Žene u svijetu rada“, koji će se održati na Tribini grada Zagreba, Kaptol 27, 9. ožujka 2017. s početkom u 10:00 sati. Posebna pozornost bit će posvećena položaju žena s invaliditetom u svijetu rada.
Nadalje, društvo često na ženu s invaliditetom gleda kroz prizmu invaliditeta, a ne kroz njenu rodnu ulogu i potrebe koje iz nje proizlaze. Podrška za emocionalnom potrebom, partnerskim vezama, briga o zdravlju, realizacija na privatnom i poslovnom aspektu su prirodne potrebe svake žene, a koje su često za žene s invaliditetom teško dostupne. Naime, za zdravlje svake žene kao i planiranje i kontroliranje trudnoće vrlo su važni ginekološki pregledi. Osim pristupačnog i educiranog medicinskog osoblja važna su i pomagala kojima se medicinsko osoblje služi u radu i to je prvenstveno bitno za žene s tjelesnim invaliditetom u pogledu prilagođenih ginekoloških stolova, kojih je na području RH nedovoljno.
Isto tako, rezultati provedenog istraživanja na temu „Majčinstvo i žene s invaliditetom“ su uznemirujući i ukazuju na to da Hrvatska, iako potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, ne prepoznaje ranjivost trudnica i majki s invaliditetom. Rezultati istraživanja podudarni su s iskustvima Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom po ovom pitanju te potvrđuju da sustavna podrška ženama s invaliditetom u ostvarivanju majčinstva i roditeljstva kao novim životnim ulogama, naročito u zdravstvenom sustavu - nedostaje.
Program obilježavanja se nalazi ovdje

   

Posjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom KBC-a Zagreb

Stomatolog webPredstojnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Željko Verzak primio je 03. ožujka 2017. godine pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom Anku Slonjšak u posjet nedavno otvorenoj Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom u KBC-u Zagreb. Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilasku je prisustvovala i savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar te djelatnici Klinike za stomatologiju dr.sc. Valentina Brzović Rajić i prof.dr.sc. Bernard Janković koji je ujedno i djelatnik Dnevne bolnice s jednodnevnom oralnom kirurgijom. Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom jedinstvena je u Hrvatskoj osobito zbog mogućnosti obavljanja svih stomatoloških usluga u općoj anesteziji te cjelodnevnom boravku na odjelu Dnevne bolnice. Primjena suvremenih dijagnostičkih, terapijskih i kirurških zahvata u Dnevnoj bolnici prvenstveno je namijenjena pacijentima najugroženijih skupina društva. Kroz ambulantno liječenje najkompleksnijih pacijenata, stomatološke zahvate u sedaciji ili u općoj anesteziji, Dnevna bolnica zbrinjava djecu s poteškoćama u razvoju, anksiozne, nepokretne te ležeće pacijente KBC-a Zagreb. Ovom prigodom pravobraniteljica je pohvalila poduzete aktivnosti i napore u svrhu poboljšanja položaja najugroženijih skupina društva. Provođenje preventivnih kao i složenijih stomatoloških zahvata kroz zbrinjavanje u Dnevnoj bolnici postaje dostupno onima kojima je to najpotrebnije, a do sad nije bilo na ovakav način regulirano. Predstojnik Klinike za stomatologiju prof.dr.sc. Željko Verzak u razgovoru sa pravobraniteljicom dogovorio je ciljeve ovakve suradnje u svrhu pružanja dostupnijih informacija i primjerenijeg zbrinjavanja osoba s invaliditetom te osoba s poteškoćama u razvoju.

   

Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu

bandinjo-pravo-inv-03-17Na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Anke Slonjšak, a nastavno na ranije sastanke održane s gradonačelnikom Grada Zagreba, Milanom Bandićem i njegovim suradnicima, u prostorima Gradske uprave Grada Zagreba održan je danas, 6. ožujka 2017. godine, novi sastanak. Na sastanku su sudjelovali i Marica Mirić iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) te Mira Katalenić iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Tijekom sastanka dogovoreno je daljnje unapređenje pristupačnosti autotaksi prijevoza osobama s invaliditetom i to na način da se Gradskoj skupštini Grada Zagreba u proceduru uputi prijedlog izmjene važeće Odluke o autotaksi prijevozu kojom će se odrediti obveza autotaksi vozača da prevezu putnika i psa pomagača (psa vodiča slijepe ili slabovidne osobe, terapijskog i rehabilitacijskog psa) osobe s invaliditetom. Također, najavljeno je kako će se informacije o svim uslugama prijevoza osoba s invaliditetom, radi turista, ali i radi svih drugih osoba s invaliditetom, oglašavati i putem informativnih točaka Turističke zajednice Grada Zagreba (info pultova, mrežnih stranica i sl.). Nadalje, u cilju upoznavanja sa specifičnostima prijevoza osoba s invaliditetom, dogovoren je početak edukacija autotaksi vozača koje će Grad Zagreb pripremiti i organizirati u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Održavanje prve takve edukacija očekuje se tijekom mjeseca travnja. Vezano za prijevoz osoba s invaliditetom specijaliziranim kombi vozilima ZET-a, dogovoreno je uvođenje dežurstva takvih kombi vozila. Cilj je da već krajem ožujka 24 sata na raspolaganju budu dva takva vozila, a nakon analize njihovog korištenja u prvih mjesec dana postoji mogućnost i povećavanja toga broja.

Opširnije: Nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu

   

Obilježavanje 45 godina SOIH-a, 20 godina EDF-a te 10 godina Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

45 godina SOIH-aDana 28. veljače 2017. godine u Zagrebu je obilježena 45. godišnjica djelovanja Zajednice osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), 10. godina od potpisivanja i ratificiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH te 20. godišnjica djelovanja European Disability Foruma (EDF). Uz mnoge predstavnike saveza i udruga osoba s invaliditetom te ostale uzvanike, nazočnima su se pozdravnim govorima obratili predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš, zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa, saborska zastupnica Ljubica Lukačić te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak. Tom prigodom pravobraniteljica je pohvalila aktivnosti i napore koje SOIH poduzima u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u RH naglasivši potrebu za izmjenom i usklađivanjem zakonodavstva s Konvencijom kako bi se ujednačila provedba i ostvarivanje prava osobama s invaliditetom neovisno da li žive na otoku, u brdima, ili u gradovima. Konvencija je dokument čijem ostvarenju svi težimo, a da bi bila ''živa'' potreban je doprinos svih osoba s invaliditetom, ali i suradnja svih tijela od lokalne do državne razine.

   

Otvoren informativni centar za prevenciju policijske uprave zagrebačke

PolicijaNovi Informativni centar za prevenciju Policijske uprave zagrebačke otvoren je na adresi Martićeva 10 u Zagrebu 28.veljače 2017.godine. Informativni centar rezultat je suradnje hrvatske policije sa policijom SR Njemačke koja je hrvatskoj policiji darovala opremu za rad Informativnog centra u cilju što uspješnijeg suzbijanja kriminaliteta. Građani putem savjeta od educiranih policijskih službenika mogu dobiti korisne informacije o radnjama koje preventivno mogu poduzeti s ciljem zaštite od kriminaliteta. Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom otvorenju je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar. Vise o navedenom događanju možete pogledati na mrežnoj stranici: http://zagrebacka.policija.hr/MainPu.aspx?id=254915

   

Stranica 11 od 131

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

POSI u medijima

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.

Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom

Kosine „Slopey“

Znak pristupačnosti i „Smart kartica“ – osnovne informacije

Ostvarivanje prava djece i obitelji suočenim s malignim bolestima 

Brošura „Povjerenje i sigurnost“

Prava i povlastice s osnove invaliditeta u europskim zemljama: međusobno priznavanje i prenosivost povlastica

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.