Povodom Međunarodnog dana tolerancije pravobraniteljica je sudjelovala na Regionalnoj konferenciji tijela za jednakost jugoistočne Europe

aaa16112016Na regionalnoj konferenciji koja je održana u Beogradu 16. studenog na Međunarodni dan tolerancije potpisana je izjava kojom je formalizirana dosadašnja uspješna suradnja tijela za jednakost jugoistočne Europe i osnovana Mreža tijela za jednakost jugoistočne Europe. Sporazum su potpisali predstavnici pravobraniteljstava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Srbije koji su nadležni za suzbijanje diskriminacije u svojim zemljama. U drugom dijelu konferencije razmijenjena su iskustva u suzbijanju diskriminacije na području rada i zapošljavanja po raznim osnovama. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom govorila je o iskustvima iz rada Ureda na području suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta. Sljedeći godišnji sastanak novoosnovane mreže održat će se u Zagrebu, a domaćin će mu biti Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Više o potpisanoj izjavi možete pogledati ovdje.

   

Održan sastanak na temu vještačenja osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju

IMG-20161109-WA0000Dana 8. studenoga 2016. na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak  s ministricom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadom Murganić, pomoćnikom ministra rada i mirovinskog sustava Mariom Bebićem i suradnicom, v.d. ravnateljicom Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Gordanom Soldo Spajić i njezinom pomoćnicom Eos Martinec, saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić, članicom predsjedništva Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske Maricom Mirić, predsjednicom Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara Mandom Knežević te predsjednikom Hrvatskog saveza slijepih Vojinom Perićem sa suradnicama.  Povod za sastanak bile su učestale pritužbe osoba s invaliditetom na način provođenja vještačenja kao i na višemjesečno čekanje na dovršetak vještačenja, čime se krše zakonom propisani rokovi i onemogućuje osobama s invaliditetom da pravovremeno ostvare neka od vrlo značajnih prava. Upozoreno je i na međusobnu neusklađenost propisa kojima su regulirana neka prava s Uredbom o metodologijama vještačenja, probleme s vještačenjem na terenu, u domu osobe s invaliditetom kada za to postoji potreba, nepristupačnost objekata gdje se vještačenje obavlja te na nedostatak kadrova i opreme za rad tijela. Cilj sastanka bio je potaknuti nalaženje što skorijeg rješenja na navedene probleme, a pravobraniteljica je predložila da se u proračunu za 2017-u godinu osiguraju dodatna sredstva kako bi se prostori učinili pristupačnim te povećali i osnažili kadrovski kapaciteti, s ciljem ubrzanja postupaka vještačenja. Na kraju sastanaka zaključeno je kako je potrebno započeti s izmjenama zakonodavstva, između ostaloga i radi međusobnog usklađivanje pojedinih propisa, i nadalje raditi na kadrovskom ekipiranju, poduzeti napore za osiguravanje vještačenja u domu korisnika kada je to potrebno, osigurati pristupačnost građevina u kojima se provodi vještačenje te osigurati primjeren prostor za provođenje vještačenja. 

   

Pravobraniteljica sudjelovala na sastanku radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u sklopu Godišnje skupštine Europske mreže nezavisnih tijela za ljudska prava

ENNHRINa Godišnjoj skupštini Europske mreže nezavisnih tijela za ljudska pravakoja se održava u Zagrebu 27. i 28. listopada sudjeluju čelnici nezavisnih tijela za ljudska prava iz cijele Europe. Domaćin skupa je institucija Pučkog pravobranitelja iz Hrvatske čija čelnica pučka pravobraniteljica Lora Vidović presjeda Mrežom. U sklopu Godišnje skupštine održani su i sastanci radnih grupa koje djeluju unutar Mreže. Jedna od njih je i ona koja se bavi temama provođenja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom budući da su mnoga nezavisna tijela za ljudska prava ujedno i zadužena za praćenje provedbe Konvencije u  svojim zemljama. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjeluju u Radnoj grupi u statusu promatrača. Pravobraniteljica je na sastanku razmijenila iskustva o aktivnostima na praćenju, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom kao što su istraživanje o kvaliteti života osoba u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima, kao i aktivnosti promicanja Konvencije posebno na lokalnoj razini. Unutar radne grupe priprema se sažetak nacionalnih praksi o odlučivanju uz podršku sukladno čl. 12 Konvencije. Predsjednica Radne grupe Sara Brunet iz Komisije za jednakost i ljudska prava Velike Britanije govorila je o aktivnostima Mreže na promicanju Konvencije na razini Europske unije kroz sudjelovanje na podnošenju paralelnog izvješća o provedbi Konvencije u EU, sudjelovanje u radu Vijeća Europe i Odbora za prava osoba s invaliditetom. Sljedeći sastanak radne grupe održat će se krajem studenog u Berlinu, a tema će biti pristup pravosuđu odnosno čl. 13. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

   

Širenje usluge osobne asistencije

Posljednjih nekoliko dana zaprimili smo dramatične apele brojnih osoba s invaliditetom i udruga zbog isteka jednogodišnjih ugovora kojima je bilo osigurano financiranje usluge osobnog asistenta. Ugovori sklopljeni između udruga, Ministarstva socijalne politike i mladih i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističu krajem listopada, a još uvijek nije raspisan novi natječaj. Nema opravdanja za kašnjenje u provedbi postupka za osiguravanje sredstva iz Europskog socijalnog fonda za životno važnu podršku osobama s najtežim invaliditetom, kao što je osobna asistencija. Punih 8 godina predlažemo da se ova vrsta potpore zakonodavno uredi, upravo zbog brojnih nedostataka projektnog financiranja ove usluge koje svake godine iznova izaziva nesigurnost i strepnju osoba s invaliditetom od gubitka pomoći asistenta, a kod udruga – nositelja projekta stvara niz financijskih i pravnih problema. Osobna asistencija za većinu korisnika ove usluge, a njih je preko 500, doslovno znači održavanja života i očuvanja elementarnog ljudskog dostojanstva, obzirom da im ona po svojem sadržaju osigurava izvršavanje osnovnih životnih potreba (podrška u aktivnostima svakodnevnog zbrinjavanja - higijene, hranjenja, presvlačenja, davanja lijekova i sl.). Želim upozoriti javnost i nadležna tijela na ozbiljnost situacije u kojoj bi se moglo naći više stotina osoba s najtežim invaliditetom zbog prestanka financiranja ove usluge dok novi projekti nisu raspisani, a situacija u kojoj će se tada naći osobe s najtežim stupnjem invaliditeta za odgovorne institucije treba biti jedino polazište u traženju hitnih interventnih rješenja za prevladavanje ove situacije. Apeliram na nadležna i odgovorna tijela da žurno poduzmu konkretne interventne mjere kako bi se pravovremeno osigurala potrebna sredstva nakon isteka jednogodišnjeg projekta, pa do dovršetka provedbe novog natječaja za osiguravanje potpore osobnih asistenata.

   

Stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Strucni skup 0220. listopada 2016. u Varaždinu je održan stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske pod nazivom Profesionalna i programska potpora djeci i učenicima s teškoćama. Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie na skupu je održala izlaganje na temu Vizija obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. U svom izlaganju predstavila je preporuke UN-ovog Odbora za prava osobe s invaliditetom Vladi RH kao i Opći komentar Odbora na članak 24. Konvencije koji ponovno podsjeća na obavezu osiguranja inkluzivnog obrazovanja preusmjeravanjem resursa iz diskriminirajućeg segregiranog obrazovanja i provođenjem opsežnih strukturnih promjena u sustavu kroz osiguranje dostatnih financijskih sredstava. Savjetnica pravobraniteljice istaknula je da, kad se govori o obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, u Hrvatskoj još uvijek prevladava integracija odnosno stavljanje učenika u nepripremljeni sustav što traumatizira ne samo djecu s teškoćama nego i nastavnike i druge učenike. Prevladavajući oblik podrške inkluzivnom obrazovanju trenutno je osiguravanje pomagača u nastavi što prebacuje težište s drugih elemenata sustava koje je nužno što prije unaprijediti kako bi se iskustvo učenika s teškoćama u redovnom obrazovnom sustavu poboljšalo. To se u prvom redu odnosi na edukaciju budućih nastavnika za rad sa svom djecom, uključujući i onu s različitim teškoćama,kao i poticanje ravnatelja i nastavnika da traže podršku dostupnu izvan škole: mobilne timove Agencije za odgoj i obrazovanje i centara za odgoj i obrazovanje, udruga i roditelja. Među nastavnicima je i dalje prisutan veliki otpor inkluziji pa čak i neprijateljski stav koji je rezultat izostanka podrške sustava i Ministarstva.

Opširnije: Stručni skup Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

   

Stranica 11 od 122

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Izjava pravobraniteljice HRT-u vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom NOVO!

Odluka o obustavi oglasa za prijam u državnu službu NOVO!

Novčana potpora za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom NOVO!

Ostvarivanje prava na status njegovatelja NOVO!

Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom NOVO!

Prioritetni prijedlozi izmjena i dopuna propisa i preporuka upućeni Vladi RH

POSI u medijima

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

Kosine „Slopey“

Znak pristupačnosti i „Smart kartica“ – osnovne informacije

Ostvarivanje prava djece i obitelji suočenim s malignim bolestima 

Preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom upućene Vladi RH - na HRV jeziku 

Brošura „Povjerenje i sigurnost“

Prava i povlastice s osnove invaliditeta u europskim zemljama: međusobno priznavanje i prenosivost povlastica

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.