Svečanost zatvaranja Twinning projekta: Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“

twinningPravobraniteljica je sudjelovala na svečanom zatvaranju Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“ koji se provodio od travnja 2016.g. u suradnji sa nizozemskim partnerima Trimbos Institut. Manifestacija je održana 10.travnja 2017.g. u prostorijama Ministarstva zdravlja.
Prilikom obraćanja Pravobraniteljica je pohvalila ciljeve određene projektom koji su u skladu sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ujedno je istaknula potrebu rane intervencije budući da je vrlo važnopristupiti liječenju već prilikom prvih simptoma, bilo u dječjoj ili odrasloj dobi. Osim mentalnog oštećenja potrebno je prepoznati i eventualno postojanje i dodatnog oštećenja (autizam, intelektualno oštećenje) koje također, treba stručni pristup i može otežavati liječenje. Stoga je već prilikom rane intervencije potrebno imati multidisciplinarni pristup kako bi se na vrijeme uočili svi razvojni problemi. Kako bi se smanjile učestale hospitalizacije, potrebno je razvijati izvaninstitucionalne oblike skrbi kako bi osobe s mentalnim oštećenjima i nakon izlaska iz bolnice imale adekvatnu podršku u svom okruženju (više:https://zdravlje.gov.hr/vijesti/svaka-osoba-treba-zivjeti-u-zajednici/2876).

   

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podnijela je Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu

izvjesce2016-1U 2016. godini pravobraniteljica za osobe s invaliditetom zaprimila je 1 394 podneska građana u  svrhu zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u 2016. godini zabilježila i reagirala na razna događanja nepovoljna za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju: najavljeno smanjivanje proračunskih sredstava na pozicijama za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, teškoće u financiranju usluga koje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju osiguravaju udruge, a koje i dalje nisu osigurane na sustavniji i održiviji način te teškoće u funkcioniranju sustava vještačenja koje su izazvale pritužbe na dugotrajnost i kvalitetu postupka vještačenja. Kao i prethodnih godina najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u područjima socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti dobrima i uslugama, zdravstva i obrazovanja.

Opširnije: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podnijela je Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu

   

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE POVODOM SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O AUTIZMU

Povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu pozivam Vladu i Sabor RH da ponovo razmotre Posebno izvješće o zaštiti prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra koje je u Saboru raspravljano u svibnju 2015.g.
Pozivam ih da započnu s provođenjem zaključaka koji su tada doneseni jer niti dvije godine nakon toga nema nikakvih pomaka u poboljšanju sustava podrške osobama s autizmom i djeci s autizmom u zadovoljavanju njihovih specifičnih potreba. Do sada se nije započelo s implementacijom Nacionalnog okvira za rani probir i dijagnostiku autizma, nije nastavljena niti dovršena reorganizacija Centra za autizam Zagreb u smislu odvajanja podružnica u Rijeci i Splitu, niti u smislu uspostave ustanove u sustavu socijalne skrbi, čime bi se zakonski regulirao status osoba starijih od 21 godine, ali i omogućilo provođenje stručnih rehabilitacijskih postupaka djece rane dobi i odraslih osoba. Ostaje vidjeti da li će Osijek konačno dobiti Centar za podršku djeci i odraslim osobama s autizmom, kako bi i ovo područje Hrvatske dobilo barem jednu središnju instituciju za podršku djeci i odraslim osobama s autizmom.
Nakon više desetljeća bezuspješnih nastojanja da se u Republici Hrvatskoj uspostavi cjeloviti sustav skrbi za djecu i odrasle osobe s autizmom, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom apelira da se uspostavi kvalitetan sustav usmjeren na odgojno-obrazovne, socijalno-zdravstvene i rehabilitacijske potrebe djece, mladih i odraslih s autizmom na cijelom prostoru RH.

   

Teološki četvrtak na temu Pastoral i invaliditet

Teoloski cetvrtakDana 30. ožujka u organizaciji Kršćanske sadašnjosti u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu održana je tribina s temom „Pastoral i invaliditet".
Cilj tribine bio je potaknuti promišljanja društva, što činimo da sama teologija i liturgija budu dostupne osobama s invaliditetom, što se može učiniti bolje na području vjere, crkve, teologije... Moderator tribine bio je don Anton Šuljić, dok su predavači bili prof. Sead Ivan Muhamedagić, osoba s oštećenjem vida, izv. prof. dr. Ljubica Pribanić, izv. prof. dr. Ines Joković Oreb, prof. dr. Zrinjka Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. Ljilja Ivanković iz udruge Arka, prof. dr. Josip Šimunović s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Više možete pronaći na: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=188728 i https://youtu.be/FfIvAZaa7Cs

   

21. ožujka obilježava se Svjetski dan sindroma Down i Nacionalni dan invalida rada

slika za web sy downDanas kada obilježavamo Svjetski dan sindroma Down i Nacionalni dan invalida rada želimo naglasiti da još uvijek ne koristimo u dovoljnoj mjeri radni i drugi potencijal osoba s invaliditetom. Živimo u doba velikih tehničkih dostignuća, informatičke povezanosti te naprednih asistivnih tehnologija koje otvaraju nove mogućnosti zapošljavanja, rada te dugotrajnog zadržavanja u procesu rada. Međutim, ne smijemo zaboraviti na naše građane koji imaju prirođena ili stečena oštećenja odnosno invaliditet, a koji bez naše podrške ostaju izolirani i isključeni iz društva općenito. Ne smijemo zaboraviti da osobe sa sindromom Down i invalidi rada imaju radni kapacitet koji unatoč invaliditetu moramo znati prepoznati. Stoga je obveza svih nas da pronalazimo nova područja i nove načine kako bismo njihove sposobnosti otkrili i iskoristili.
Vesele nas trendovi porasta broja djece sa sindromom Down koja se školuju u redovnim školama i koja stječu zanimanja koja su danas tražena na tržištu rada. Brojni primjeri njihovih uspjeha u poslovima koje obavljaju trebali bi biti poticaj poslodavcima. Međutim, smatramo da njihovo zapošljavanje ne bi trebalo biti zapreka za daljnje ostvarivanje onih naknada i usluga koje ostvaruju po osnovi svoga invaliditeta jer na taj način potičemo njihovu veću zapošljivost.
Jednako tako vjerujemo da će osobe s invaliditetom, koji je posljedica ozljede ili zdravstvenog stanja, uslijed kojeg više ne mogu obavljati poslove koje su ranije obavljali, kroz poboljšanje zakonskog uređenja profesionalne rehabilitacije i osiguravanje potrebne podrške i prilagodbe moći ostvariti svoje pravo na rad i korištenje preostalih radnih sposobnosti.

   

Stranica 11 od 132

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa NOVO!

POSI u medijima

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.