Sastanak sa Specijalnim izvjestiteljem UN-a za područje zdravlja

sastanak sp-un-zdravljaPredstavnici pravobraniteljskih ureda u Republici Hrvatskoj sastali su se sa posebnim izvjestiteljem UN-a za područje zdravlja, Dainius Puras. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, savjetnik Nebojša Paunović i zamjenica  Pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, istaknuli su osnovne probleme s kojima se susreću u svom području rada.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak kao važna područja istaknula je područje mentalnog zdravlja, budući da nisu primijećeni pomaci u razvijanju izvanbolničkog liječenja i rehabilitacije kao i nedostatak centara za mentalno zdravlje. Same usluge u zajednice nisu u dovoljnoj mjeri razvijene, posebno u ruralnim područjima, što je posebno zabrinjavajuće jer dolazi do problema prilikom rane identifikacije i intervencije djece s teškoćama u razvoju, ali i kod osoba s invaliditetom ukoliko invaliditet nastupi u kasnijoj dobi. Zdravstvene ustanove nisu opremljene adekvatnom opremom (primjerice, antidekubitalni madraci), nepristupačne su u pogledu ulaza u ustanovu, unutrašnjosti, a pogotovo su nepristupačni sanitarni čvorovi. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na Zaključne primjene i preporuke Odbora UN za osobe s invaliditetom i dužnost Republike Hrvatske za njihovu primjeni kako bi se postigli ciljevi propisani Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Sastanku je prisustvovala i savjetnica pravobraniteljice, Andreja Makar.

   

Sapuni s točkicama

sapunDana 28.11. otvoren je i predstavljen pogon za proizvodnju "Sapuna s točkicama". Navedeni pogon je projekt socijalnog poduzetništva u suradnji Udruge slijepih Zagreb i socijalno-uslužne zadruge Martinov plašt koji za cilj ima zapošljavanja slijepih i slabovidnih osoba. Uz sredstva Grada Zagreba projektu su se priključili brojni donatori koji su svojim znanjem, vremenom i financijskim sredstvima pomogli u ovom projektu.

Sapuni s točkicama uskoro će se moći naručiti online putem web stranice www.sapunistockicama.com te će se također moći naći i u suvenirnicama. Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nazočila je Natalija Krajnović, savjetnica pravobraniteljice.

Opširnije: Sapuni s točkicama

   

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

nenasilju27-11-16Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga, svake se godine organiziranjem raznih događanja skreće pozornost na sveprisutni problem svih vrsta nasilja koje žene trpe kako u obitelji tako i u okolini. Kao zaključak, i ove se godine nameće nužna potreba ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija) te na razne oblike podrške koju treba pružiti žrtvama nasilja. Žene i djevojke s invaliditetom posebna su kategorija kojoj je potrebno posvetiti dodatnu pažnju i koje su u Republici Hrvatskoj u dodatno nepovoljnijem položaju od žena i djevojaka bez invaliditeta. Samo postojanje invaliditeta negativno utječe i na samu svijet žene da uopće i prijavi nasilje. Ovisnost žene s invaliditetom o nasilniku i prešućivanje/negiranje nasilja može se povezati sa nedostupnošću i nedovoljnom podrškom države u daljnjem postupku sankcioniranja počinitelja. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, u članku 6., prepoznaje višestruku diskriminaciju žena s invaliditetom i obvezuje državu da poduzmu mjere radi osiguranja punog i ravnopravnog uživanja svih njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Organizacije civilnog društva rade na osvješćivanju ovog problema raznim organiziranim akcijama, primjerice SOIH Mreža žena s invaliditetom nastavlja šestu godinu provoditi Kampanju „16 dana ženskog aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja započinje dana 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca Okruglim stolom „Nulta tolerancija prema nasilju“ na Međunarodni dan ljudskih prava. 

Opširnije: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

   

Regionalna konferencija „Femicid Watch"

sl25-12-16Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je Regionalnu konferenciju „Femicid Watch“ - za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj. Uvodno predavanje održala je predstavnica Republike Hrvatske u UN-u, Dubravka Šimonović-specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice koja se ujedno zalaže za uspostavu „Femicide Watch“ ili „Gender - Related Killing of Women Watch“ u svim državama. Na Konferenciji je istaknut problem femicida i nasilja koja u sve većem broju završavaju ubojstvima žena od njima bliskih muškaraca i samoubojstvima muškaraca. Regionalnoj konferenciji ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala je Andreja Makar, savjetnica pravobraniteljice.

Opširnije: Regionalna konferencija „Femicid Watch"

   

Povodom 8 godina od otvaranja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pravobraniteljica održala okrugli stol s predstavnicima saveza osoba s invaliditetom

ž 119. studenog 2008. službeno je u zgradi Zagrepčanke otvoren Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Nakon što je 1. srpnja 2008. stupila na dužnost prve pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak tražila je prostor koji bi bio pristupačan osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti. Te i druge aktivnosti oko formiranja nove državne institucije završene su u studenom kada je Ured službeno otvoren. 8 godišnjica Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom poklopila se i s početkom drugog osmogodišnjeg mandata Anke Slonjšak koja i sama dolazi iz pokreta osoba s invaliditetom pa joj je suradnja s udrugama i savezima osoba s invaliditetom od izuzetno velike važnosti u obavljanju dužnosti pravobraniteljice.

Na skupu koji je održan tim povodom okupilo se preko 30 predstavnika saveza osoba s invaliditetom. Razgovaralo se o mogućnostima daljnjeg unaprjeđenja dosadašnje uspješne suradnje posebice kroz osnivanje savjetodavnog tijela pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Opširnije: Povodom 8 godina od otvaranja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pravobraniteljica održala okrugli stol s predstavnicima saveza osoba s invaliditetom

   

Stranica 11 od 123

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

POSI u medijima

Novčana potpora za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom

Ostvarivanje prava na status njegovatelja

Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom

Prioritetni prijedlozi izmjena i dopuna propisa i preporuka upućeni Vladi RH

Kosine „Slopey“

Znak pristupačnosti i „Smart kartica“ – osnovne informacije

Ostvarivanje prava djece i obitelji suočenim s malignim bolestima 

Preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom upućene Vladi RH - na HRV jeziku 

Brošura „Povjerenje i sigurnost“

Prava i povlastice s osnove invaliditeta u europskim zemljama: međusobno priznavanje i prenosivost povlastica

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.