Umjetna pužnica i ostali koštano-provodni implanti

Umjetna puznicaNa inicijativu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnicom Ministarstva zdravstva i Udrugom korisnika i roditelja djece s kohlearnim implantom-COCHLEA. Sastanak je bio održan s ciljem predstavljanja glavnih problema korisnika i roditelja djece s kohlearnim implantatom (umjetnom pužnicom) kao i iznošenje problematike koštano-provodnih implantata i potrebe da navedeni implanti budu primjereni potrebama njihovih korisnika s obzirom a na dob i druge specifičnosti. Dogovoreno je da će Udruga sve usmeno izložene probleme zajedno sa prijedlozima dostaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi zajedničkog iznalaženja rješenja. Na sastanku su ispred Ureda sudjelovale zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević te savjetnice Natalija Krajnović i Andreja Makar.

   

Sastanak s predstavnikom Grada Zagreba

Sastanak s predstavnikom Grada ZagrebaO temama važnim osobama s invaliditetom iz područja mobilnosti i pristupačnosti, a u nadležnosti Grada Zagreba, 1. veljače 2017. godine je u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan sastanak s Alanom Orduljem, zamjenikom pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba. Na sastanku se razgovaralo o načinu ostvarivanja prava na znak pristupačnosti, problemima vezanim za primjenu Pravilnika o znaku pristupačnosti i nužnim izmjenama tog podzakonskog propisa, osiguravanju pristupačnosti željezničkih postaja u prigradskom željezničkom prometu, te pristupačnosti pothodnika na području grada Zagrebu, kao i postavljanju taktilnih staza i zvučne signalizacije na semaforima za olakšavanje kretanja slijepih i slabovidnih osoba. Sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Marko Gotovac.

   

Održan sastanak s ministrom zdravstva

sastanak s ministrom zdravstvaDana 1. veljače 2017. godine u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem i njegovim suradnicama, pomoćnicama ministra Ružicom Palić Kramarić i Delfom Radić-Krišto te Dunjom Skoko-Poljak, načelnicom Sektora za javno zdravstvo. Tijekom sastanka razgovaralo se o osiguravanju stomatološke zaštite osoba s invaliditetom, autizmu i njegovom stručnom praćenju, spinalnom centru, problemima vezanim uz osiguravanje pristupačnosti i opremljenosti zdravstvenih ustanova, nejednakoj rasprostranjenosti mreže zdravstvenih usluga na području Republike Hrvatske, podzakonskim aktima vezanim za medicinsku rehabilitaciju te ortopedskim i drugim pomagalima.
Sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, zamjenici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić te savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Andreja Makar.

   

Održan sastanak s ministricom kulture

Ministarstvo kulture 30 1Dana 30. siječnja 2017. godine u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je radni sastanak s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek i Hrvojem Žuljem, glavnim tajnikom Ministarstva kulture. Tijekom sastanka razgovaralo se o sudjelovanju osoba s invaliditetom i udruga osoba s invaliditetom u kulturnim događanjima, osiguravanju pristupačnosti kulturnih ustanova i objekata - posebice postupanjima konzervatora prilikom donošenja rješenja o građevinskim zahvatima, mogućnostima financiranja projekata iz fondova Europske unije, kao i drugim temama vezanim za sudjelovanje osoba s invaliditetom u području kulture. Sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, zamjenici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić te savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Natalija Krajnović.

   

Održan sastanak s Pravosudnom akademijom

sastanak pravosudne akademijeDana 25. siječnja 2017. godine u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je sastanak s ravnateljicom Pravosudne akademije Andreom Posavec Franić i Dijanom Mandić, načelnicom Odjela za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika. Tijekom sastanka razgovaralo se o budućoj suradnji i sudjelovanju Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u edukacijama pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima s temama iz područja prava osoba s invaliditetom kao što su npr. lišavanje poslovne sposobnosti, provjere osnovanosti smještaja u psihijatrijske ustanove te sudjelovanje osoba s invaliditetom u sudskim postupcima. Sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, zamjenici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević i Darijo Jurišić i savjetnica Sunčica Pivčević Grbavac.

   

Stranica 10 od 127

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

POSI u medijima

Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom

Kosine „Slopey“

Znak pristupačnosti i „Smart kartica“ – osnovne informacije

Ostvarivanje prava djece i obitelji suočenim s malignim bolestima 

Brošura „Povjerenje i sigurnost“

Prava i povlastice s osnove invaliditeta u europskim zemljama: međusobno priznavanje i prenosivost povlastica

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.