Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike

grb akademijeDana 17. ožujka 2017. održano je javno predstavljanje projekta „Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike“. Projekt će provoditiCentar za obrazovanje odraslih Validus u partnerstvu s Policijskom akademijom, a s ciljem educiranja i senzibiliziranja budućeg i djelatnog policijskog kadra o rastućoj prisutnosti i sudjelovanju osoba s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama u zajednici kao ravnopravnih građana Republike Hrvatske. U skladu s time će se provoditi edukacije kako bi budući policijski djelatnici razvili svoje komunikacijske vještine u svakodnevnoj interakciji s osobama s invaliditetom. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine na kraju čega ćemo dobiti primjenjivi model za repliciranje i suradnju i s drugim potencijalnim i zainteresiranim partnerima iz javnog sektora.
Prezentacija je bila namijenjena polaznicima srednje policijske škole i akademije te postojećim policijskim službenicima radi podizanja razine svijesti, educiranja i senzibiliziranja.
Ispred Ureda pravobraniteljice sudjelovao je Marko Gotovac, savjetnik pravobraniteljice.

   

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom bila je domaćin seminara Europske mreže tijela za jednakost Equinetpod nazivom Uloga tijela za jednakost u suzbijanju diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama

EquinetDvodnevni skup održan u Zagrebu 9. i 10. ožujka okupio je 40 predstavnika tijela za jednakost iz 22 europske zemlje. 8. ožujka održan je i sastanak članica Equineta koje se u svom radu ili specijaliziraju za prava osoba s invaliditetom kao što su Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Hrvatske i Komisija za prava osoba s invaliditetom s Malte, tijela koja u svom radu stavljaju poseban naglasak na prava osoba s invaliditetom kroz uspostavu posebnih odjela (Belgija) ili timova koji uz ostale osnove rade i na pitanjima osoba s invaliditetom (Nizozemska, Velika Britanija, Latvija). Skup su otvorile predsjednica Izvršnog odbora Equineta Evelyn Collins i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, kao domaćin. Senada Halilčević, potpredsjednica organizacije Inkluzija Europa i Europske platforme samozastupnika EPSA u uvodnom je izlaganju istaknula glavne izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom u kršenju prava na poslovnu sposobnost, život u zajednici, obrazovanje, rad i zapošljavanjem, a posebno je istaknula gotovo svakodnevna iskustva nasilja i zlostavljanja kojima su izložene osobe s intelektualnim teškoćama. Oliver Lewis izvršni direktor Centra za osobe s mentalnim invaliditetom MDAC i profesor na Sveučilištu Leeds govorio je o tome kako koristiti UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u pružanju pravne pomoći osobama s intelektualnim teškoćama i korištenju strateškog parničenja. Savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie održala je izlaganje o doprinosu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u zagovaranju za reformu skrbništva i uvođenje odlučivanja uz podršku kao i ostvarivanje biračkog prava. Marta Stickings iz Agencije za temeljna prava EU-a (FRA) govorila je o projektima Agencije o pravima osoba s invaliditetom među kojima je izrada indikatora za praćenje provedbe čl. 19 KPOSI. Drugi dan seminara predsjednica organizacije Inkluzija Europa MaureenPiggot govorila je o položaju žena s invaliditetom posebice zaštiti od nasilja, osiguranju seksualnih, reproduktivnih i roditeljskih prava. Biljana Janjić iz organizacije Disability Rights International govorila je o pristupu obrazovanju djece s intelektualnim teškoćama.

Opširnije: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom bila je domaćin seminara Europske mreže tijela za jednakost Equinetpod nazivom Uloga tijela za jednakost u suzbijanju diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama

   

U Zagrebu održana Međunarodna konferencija o mentalnom zdravlju u zajednici pod nazivom „Clientinthe centre“

Client in the centreU Zagrebu 9. i 10. ožujka održana je Međunarodna konferencija o mentalnom zdravlju u zajednici pod nazivom „Clientinthe centre“, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nizozemskog Trimbos instituta, Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog psihijatrijskog društva, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović i Hrvatskog sabora te pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Konferencija je organizirana u okviru Twinning projekta „Osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja“.Konferencija je pružila priliku za razmjenu iskustava s drugim državama o razvoju zaštite mentalnog zdravlja u zajednici - o tome kako  i prema kojim principima organizirati ovakvu skrb te o izazovima s kojima su se suočile zemlje koje su je implementirale, kao i o rezultatima koje je ovaj oblik skrbi donio u poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Konferencija je stavila fokus na ulogu pojedinca u vlastitom oporavku, ali i važan doprinos zajednice koja je dužna stvoriti mrežu psihosocijalne skrbi u koju se trebaju uključiti osim stručnjaka po obrazovanju s područja zaštite mentalnog zdravlja  i stručnjaci po iskustvu, kao i članovi obitelji i prijatelja same osobe. Ispred Ureda pravobraniteljice na skupu su sudjelovale Sunčica Pivčević Grbavac i Andreja Makar, savjetnice pravobraniteljice.

   

Dostojanstven život žena s invaliditetom je njihovo pravo, a ne povlastica

Temeljno ljudsko pravo svake osobe s invaliditetom pa tako i žene s invaliditetom je pravo na dostojanstven život, na obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu skrb, reproduktivna prava i obiteljski život, kulturni život na ravnopravnoj osnovi, a što jamči i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Međutim, statistički podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazuju stanje koje je daleko od konvencijskih načela. S danom 31. prosinca 2016. godine u RH ukupno je bilo 203 265 žena s invaliditetom s time da je starijih od 60 godina najviše i to 132 502 žene. Zaposlenjem odnosno primanjima svaka osoba stječe samostalnost pa tako bi trebale i žene s invaliditetom, međutim zaposleno ih je samo 6000, što je izrazito mali broj u odnosu na broj žena s invaliditetom koje su u radno aktivnoj dobi(od 20 do 64 godine-njih 82 050). Žene s invaliditetom su u pravilu nižeg stupnja obrazovanja koji ima za posljedicu i manje plaćena radna mjesta, primjerice trgovkinja, čistačica, frizerka, kuharica, polj. tehničarka, upravna referentica, NKV radnica, knjigoveža, daktilografkinja, koja su u pravilu zastupljena u većini županija RH. Kod onih žena s invaliditetom koje se i nalaze u svijetu rada, prisutni su problemi u smislu omalovažavanja s osnova invaliditeta, mobbinga,ne omogućavanja razumne prilagodbe i slično.
Obilježavajući Međunarodni dan žena Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji sa SOIH-om i Centrom za ženske studije organizira skup na temu „Žene u svijetu rada“, koji će se održati na Tribini grada Zagreba, Kaptol 27, 9. ožujka 2017. s početkom u 10:00 sati. Posebna pozornost bit će posvećena položaju žena s invaliditetom u svijetu rada.
Nadalje, društvo često na ženu s invaliditetom gleda kroz prizmu invaliditeta, a ne kroz njenu rodnu ulogu i potrebe koje iz nje proizlaze. Podrška za emocionalnom potrebom, partnerskim vezama, briga o zdravlju, realizacija na privatnom i poslovnom aspektu su prirodne potrebe svake žene, a koje su često za žene s invaliditetom teško dostupne. Naime, za zdravlje svake žene kao i planiranje i kontroliranje trudnoće vrlo su važni ginekološki pregledi. Osim pristupačnog i educiranog medicinskog osoblja važna su i pomagala kojima se medicinsko osoblje služi u radu i to je prvenstveno bitno za žene s tjelesnim invaliditetom u pogledu prilagođenih ginekoloških stolova, kojih je na području RH nedovoljno.
Isto tako, rezultati provedenog istraživanja na temu „Majčinstvo i žene s invaliditetom“ su uznemirujući i ukazuju na to da Hrvatska, iako potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, ne prepoznaje ranjivost trudnica i majki s invaliditetom. Rezultati istraživanja podudarni su s iskustvima Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom po ovom pitanju te potvrđuju da sustavna podrška ženama s invaliditetom u ostvarivanju majčinstva i roditeljstva kao novim životnim ulogama, naročito u zdravstvenom sustavu - nedostaje.
Program obilježavanja se nalazi ovdje

   

Posjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom KBC-a Zagreb

Stomatolog webPredstojnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Željko Verzak primio je 03. ožujka 2017. godine pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom Anku Slonjšak u posjet nedavno otvorenoj Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom u KBC-u Zagreb. Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilasku je prisustvovala i savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar te djelatnici Klinike za stomatologiju dr.sc. Valentina Brzović Rajić i prof.dr.sc. Bernard Janković koji je ujedno i djelatnik Dnevne bolnice s jednodnevnom oralnom kirurgijom. Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom jedinstvena je u Hrvatskoj osobito zbog mogućnosti obavljanja svih stomatoloških usluga u općoj anesteziji te cjelodnevnom boravku na odjelu Dnevne bolnice. Primjena suvremenih dijagnostičkih, terapijskih i kirurških zahvata u Dnevnoj bolnici prvenstveno je namijenjena pacijentima najugroženijih skupina društva. Kroz ambulantno liječenje najkompleksnijih pacijenata, stomatološke zahvate u sedaciji ili u općoj anesteziji, Dnevna bolnica zbrinjava djecu s poteškoćama u razvoju, anksiozne, nepokretne te ležeće pacijente KBC-a Zagreb. Ovom prigodom pravobraniteljica je pohvalila poduzete aktivnosti i napore u svrhu poboljšanja položaja najugroženijih skupina društva. Provođenje preventivnih kao i složenijih stomatoloških zahvata kroz zbrinjavanje u Dnevnoj bolnici postaje dostupno onima kojima je to najpotrebnije, a do sad nije bilo na ovakav način regulirano. Predstojnik Klinike za stomatologiju prof.dr.sc. Željko Verzak u razgovoru sa pravobraniteljicom dogovorio je ciljeve ovakve suradnje u svrhu pružanja dostupnijih informacija i primjerenijeg zbrinjavanja osoba s invaliditetom te osoba s poteškoćama u razvoju.

   

Stranica 3 od 123

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznjaObavijesti

Preporuke i prijedlozi izmjena propisa

POSI u medijima

Novčana potpora za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom

Ostvarivanje prava na status njegovatelja

Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom

Prioritetni prijedlozi izmjena i dopuna propisa i preporuka upućeni Vladi RH

Kosine „Slopey“

Znak pristupačnosti i „Smart kartica“ – osnovne informacije

Ostvarivanje prava djece i obitelji suočenim s malignim bolestima 

Preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom upućene Vladi RH - na HRV jeziku 

Brošura „Povjerenje i sigurnost“

Prava i povlastice s osnove invaliditeta u europskim zemljama: međusobno priznavanje i prenosivost povlastica

 

Hrvatska se treba usmjeriti na novi kurikulum obrazovanja, kako bi SVA djeca u Hrvatskoj  dobila kvalitetnije obrazovanje. Argumentacija državnog tajnika gospodina Glunčića za loše postignuće naših učenika na PISA-inim testovima, osim što je uvredljivo, zabrinjava upravo zato što se relativizira odgovornost sad već zastarjelog sustava koji vapi za reformom, o čemu su i struka i građani ove zemlje nepodijeljenog stava. Takvom se izjavom odgovornost za neuspjeh sustava prebacuje na djecu, koja su u stvari njegove žrtve.

Učenici s teškoćama u razvoju trebaju biti dio općeg obrazovnog sustava koji će i njima i svoj drugoj djeci omogućiti kvalitetnije učenje i bolje ishode učenja. Stav koji je iskazan u izjavi g. Glunčića,  dovodi u pitanje njegovu usmjerenost na promjene, čime se svakako dovodi u pitanje i opravdanost njegove pozicije.