2019.

2019.

Konferencija „Društveno-ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom u Calzedonia Hrvatska“

U Varaždinu je 15. svibnja 2019. godine održana konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati znanstvenog projekta „Društveno ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom u trgovačkim društvima Grupe Calzedonia u Hrvatskoj“, koje je proveo projektni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Radionica o antidiskriminaciji

U Državnoj školi za javnu upravu 10. svibnja 2019. godine je održana Radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). To je edukacija koja se održava u sklopu programa godišnje izobrazbe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini za sve zaposlenike koji rade u sustavu upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom, primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom s brojnim konkretnim primjerima iz prakse, izlagao je zamjenik pravobraniteljice.

15 .Međunarodni stručni skup o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, 9. – 10. svibnja, Zadar

Od 9. do 10. svibnja 2019. godine već tradicionalno u Zadru održan je 15. Međunarodni stručni skup o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom sa temom koja je ove godine glasila: „Naš pogled u budućnost“. Skup su organizirali Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i OSVIT, Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Hrvatske. Ovogodišnji stručni skup također je okupio brojne stručnjake s područja profesionalne rehabilitacije iz Hrvatske i Europe, gdje je naglasak bio na unapređenju i održivom razvoju sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, uz poseban osvrt na proteklih 15 godina održavanja ovog skupa. Iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nazočio je savjetnik pravobraniteljice.

Hrvatski sabor jednoglasno prihvatio Godišnje izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2018. godinu

Nakon što je o izvješću raspravljao matični saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-zdravstvo-i-socijalnu-politiku-s-rasprave-16, i provedena rasprava 8. svibnja, izvješće je prihvaćeno na 12. sjednici Sabora 9. svibnja 2019. (jednoglasno, 122 glasa “za”). U svom obraćanju Saboru pravobraniteljica je istaknula kako se u 2018. godini obratio 1.951 građanin što je za 10 %  više u odnosu na 2017. godinu. Zastupnici su se u raspravi osvrnuli na nepoštivanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom u ministarstvima, zastoj u provođenju procesa deinstitucionalizacije  dok je zastupnica Vesna Pusić posebnu pozornost skrenula na podatke o niskoj razini obrazovanja osoba s invaliditetom koja je daleko ispod one opće populacije što je pravi pokazatelj nejednakosti.

U Osijeku obilježen Svjetski dan borbe protiv karcinoma jajnika

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv karcinoma jajnika, 8. svibnja – ”Tirkizni dan”,Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma jajnika “JA KA” Osijek organizirala jebrojne aktivnosti.Program obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv karcinoma jajnika započeo je 6. svibnja javnom tribinom o ženskom genitalnom zdravlju održanom u Volonterskom centru Osijek, a nastavio se7. svibnja tiskovnom konferencijom u prostorijama Udruge.Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na obilježavanjusu prisustvovali savjetnik pravobraniteljice i stručna suradnica.

Utrka Wings for Life World Run 2019.

U Zadru je 5. svibnja održana utrka Wings for Life World Run. Zadar je tako po šesti put kao domaćin bio dio globalne utrka koja se 2019. godine trčala na 323 lokacije u 72 države, a ukupno je prijeđeno 1.203.276 kilometara.

Ove je godine Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom nastupio kao POSI TEAM 2019. Iz Ureda pravobraniteljice na utrci su sudjelovali pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić, savjetnice pravobraniteljice Natalija Krajnović i Ana Bahunek, viši stručni referent Toni Jelinić, a članovi tima bili su i Arijana Milin, Svjetlana Bobinac, Lucija Španja, Lovro Španja i Dragutin Barić. Bio je to jedan dan i devet tisuće ljudi, tisuće kilometara i jedan cilj – malim doprinosom učiniti svijet boljim. Dogodine još jači, još veći, čineći dobro.

Obilježeno 10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

Povodom ove obljetnice Pučki pravobranitelj kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj u suradnji s Kućom ljudskih prava organizirao je 25. travnja nacionalnu konferenciju „Deset godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj.“ Na konferenciji je izlagala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kao tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izlagala je u dijelu konferencije koji se bavio ulogom pravobraniteljskih institucija u suzbijanju diskriminacije. Kao jedno od postignuća istaknula je što je načelo razumne prilagodbe definirano i u drugim područjima izvan Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Podrška pravobraniteljice za osobe s invaliditetom projektu ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima

Dana 25. travnja u Pečuhu (Mađarska), u službenim prostorijama Županije Baranja održan je radni sastanak s ciljem utvrđivanja konačnog prijedloga prijave EU projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS.Na sastanku je uz predstavnike projektnih partnera – Osječko-baranjske županije i Županije Baranja, sudjelovao i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. 

EquinetWorking Group on EqualityLaw

Dana 24. travnja 2019. godine u Briselu je održana radna grupa Equineta na temu jednakosti. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice. Cilj radne grupe bio je pronaći slučajeve diskriminacije koji se pojave pred Europskim sudom za ljudska prava, a koji bi bili od interesa da Equinet intervenira.

Radionica za novinare i urednike na Hrvatskoj radio televiziji

12. travnja održana je radionica za novinare i urednike na HRT na inicijativu HRT Akademije. Tom prilikom, pravobraniteljica je predstavila područja rada Ureda pravobraniteljice preko institucionalnih mehanizmima, zakonodavnog okvira te nadležnosti i aktualnih aktivnosti institucije pravobraniteljice dok je savjetnica pravobraniteljice govorila o stereotipima i predrasudama o osobama s invaliditetom u hrvatskim medijima.

We are inthistogether

U okviru Erasmus+ projekta We are inthistogether Udruga za samozastupanje je od 08.04. do 10.04. 2019. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu ugostila pedesetak samozastupnika i asistenata iz Austrije, Češke, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva. Razgovaralo se o životu osoba s invaliditetom u različitim zemljama. Samozastupnici su kroz zajednički rad u radionicama podijelili svoja iskustva i usporedili kvalitetu života osoba s invaliditetom iz različitih europskih zemalja. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom samozastupnike je prvi dan prilikom njihovih izlaganja podržala savjetnica pravobraniteljice.

Radionica o antidiskriminaciji

U Državnoj školi za javnu upravu 10. travnja 2019. godine je održana druga ovogodišnja radionica o antidiskriminaciji, ravnopravnosti spolova i primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u europskim i investicijskim fondovima (ESI fondovima). Temu o pravnom okviru zaštite prava osoba s invaliditetom, primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, drugim aktualnostima s brojnim primjerima iz prakse, izlagao je zamjenik pravobraniteljice.

Edukacija jačanja kapaciteta za rad s gluhoslijepim osobama

U organizaciji Ženske udruge „IZVOR“ i Udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije održana je 08. i 09. travnja 2019. godine u Osijeku edukacija jačanja kapaciteta za rad s gluhoslijepim osobama. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na edukaciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice te je održao je izlaganje kojim je prisutne upoznao sa djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na Područni ured u Osijeku.

Obilasci udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u gradu Osijeku

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, Svjetskog dana osoba s Down sindromom i Međunarodnog dana invalida rada, suradnici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovali su svečanostima i događanjima koje su organizirale udruge osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na području grada Osijeka. Također, uz sudjelovanje na navedenim događanjima, savjetnik pravobraniteljice tijekom ožujka i travnja obišao je prostorije u kojima svoje aktivnosti provode Udruga obitelji djece s autizmom ”DAR”, Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka te Udruga invalida rada grada Osijeka.

Međunarodna konferencija nagluhih „Understanding Accessibility“

Hrvatski savez gluhih i nagluhih u suradnji s Europskom Federacijom nagluhih bio je organizator Međunarodne konferencije nagluhih “Understanding Accessibility” koja se od 4. do 6. travnja održala u Zagrebu. Drugog dana konferencije iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom izlaganje je održao zamjenik pravobraniteljice. Tijekom izlaganja predstavljeni su institucija i rad Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, pregled stanja ostvarivanja prava nagluhih osoba u Hrvatskoj, te međunarodni i nacionalni okvir kojim se uređuju prava osoba s invaliditetom.

Predavanje na Policijskoj akademiji

Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održao je na Policijskoj akademiji 5. travnja predavanje polaznicima/cama Specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji Ministarstva unutarnjih poslova na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i suradnja s policijom“.

33. temeljni tečaj za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

U Zagrebu je 3. travnja 2019. godine zamjenik pravobraniteljice u Zatvoru u Zagrebu održao predavanje i radionicu polaznicima 33. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Polaznici tečaja bili su djelatnici iz Zatvorske bolnice u Zagrebu, Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Zadru, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Puli i Odgojnog zavoda u Turopolju.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

U organizaciji Udruge za autizam u Zagrebu 3. travnja 2019. godine obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu pod motom 40 godina sustavnog zanemarivanja obitelji s autizmom. Na događaju je prisustvovala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te njena zamjenica.

Specijalizirana edukacija za OCD koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Od 1. do 2. travnja 2019. u Zagrebu se održavala specijalizirana edukacija za organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Na edukaciji je, uz druge predavače, izlagala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, na temu Pružanje podrške osobama sa invaliditetom – problemi u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela.

Godišnja konferencija o ljudskim pravima: Pregled stanja u 2018. godini

U Novinarskom domu u Zagrebu, 26. ožujka 2019. godine u organizaciji Kuće ljudskih prava Zagreb, održana je Godišnja konferenciju o ljudskim pravima: Pregled stanja u 2018. godini. U dvjema panel raspravama raspravljalo se o stanju ljudskih prava te najvećim problemima i izazovima koji su obilježili 2018. godinu u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Stručni skup: „Što se postiglo ratifikacijom Istanbulske konvencije“

U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, organiziran je 26. ožujka 2019.g. skup na temu: „Što se postiglo ratifikacijom Istanbulske konvencije?“. Skupom je moderirala Lana Peto Kujundžić, predsjednica Udruge i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu te su predavači na temu bili predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sutkinja Visokog prekršajnog suda, predstavnica Ženske sobe i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Ispred Ureda pravobraniteljice stručnom skupu prisustvovala je savjetnica.

Sastanak Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 25. ožujka 2019. godine održan je 2. sastanak 3. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice. Teme ovog sastanka su bile participacija osoba s invaliditetom u donošenju pravnih propisa i primjena Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Planirana je bila i tema roditeljstvo osoba s invaliditetom, koja je zbog trajanja rasprava o participaciji i pomoćnicima u nastavi, odgođena za sljedeći sastanak. Sastanku su prisustvovali članice i članovi Stručnog savjeta iz Zagreba, Čakovca, Karlovca, Osijeka i Dubrovnika. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica i njeni zamjenici.

Ulaganje u jednake mogućnosti za sve: Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj

U Europskom domu, 22. ožujka 2019., održano je javno predstavljanje izvještaja Svjetske banke „Investiranje u jednake mogućnosti za sve: Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj“. Skup je održan pod pokroviteljstvom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, predstavljanju izvještaja prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice.

Pravobraniteljica pozvana na svečanu večeru povodom službenog posjeta Republici Hrvatskoj predsjednika SR Njemačke

Na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u dvodnevnom službenom posjetu Republici Hrvatskoj boravio je predsjednik Savezne Republike Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Tom prigodom, 21. ožujka 2019. pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je pozvana na svečanu večeru koja je održana u prostorijama Predsjednice Republike Hrvatske na Pantovčaku.

Svjetski dan osoba s Down sindromom i 20 godina Udruge za sindrom Down-Zagreb

21. ožujka u prostorijama Udruge za sindrom Down-Zagreb na zagrebačkom Jarunu obilježen je Međunarodni dan sindroma Down te 20 godina postojanja i rada Udruge za sindrom Down-Zagreb. Obilježavanju su prisustvovali brojni najmlađi članovi udruge, roditelji, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i brojni drugi predstavnici državnih institucija i gosti. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom događanju je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Nacionalni dan invalida rada

U organizaciji udruge invalida rada Zagreba obilježen je Nacionalni dan invalida rada 21. ožujka. Iz Ureda pravobraniteljice događaju je prisustvovao njen zamjenik.

Stručni skup: „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Hrvatska udruga socijalnih radnika organizirala je 19. ožujka 2019. stručni skup na temu: “Promicanje važnosti ljudskih odnosa“. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom stručnom skupu prisustvovale su zamjenica pravobraniteljice te savjetnice pravobraniteljice.

Tjedan otvorenih vrata Udruge za sindrom Down Zagreb

U tjednu od 18. ožujka do 22. ožujka održalo se obilježavanje Međunarodnog dana Down sindroma te dvadeseti rođendan Udruge sa sindrom Down Zagreb. Iz Ureda pravobraniteljice, 18. ožujka predavanje i radionicu za roditelje održala je zamjenica pravobraniteljice.

Završna konferencija projekta AsistentOS UP.02.2.2.02.0027

Dana 16. ožujka u Zoo hotelu u Osijeku održana je završna konferencija projekta AsistentOS, a provodila ga je Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije zajedno sa Udrugom distrofičara grada Osijeka i Udrugom djece i mladih s poteškoćama Zvono iz Belišća u razdoblju od studenog 2016. do ožujka 2019. godine. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice.  svom obraćanju prisutnima podsjetio je da pravobraniteljica za osobe s invaliditetom godinama upozorava Hrvatski sabor, nadležna ministarstva i javnost na potrebu zakonskog uređenja usluge osobne asistencije, a zbog svih poteškoća i prepreka s kojima se susreću svi koji sudjeluju u pružanju te usluge kroz projektno financiranje.

Posjet studenata Veleučilišta u Požegi Područnom uredu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku

Studenti treće godine Veleučilišta u Požegi, Preddiplomski stručni studij Upravni studij, dana 15. ožujka posjetili su Područni ured institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku. Djelatnici Područnog ureda održali su predavanje kojim su upoznali studente i njihove profesore sa institutom pravobranitelja za osobe s invaliditetom, djelokrugom, ovlastima i načinom rada te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom.

Koncert Zagrebačke filharmonije – Musorgski rocks

U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog je 15. ožujka održan koncert pod nazivom „Musorgski rocks“. Na koncertu se filharmoniji pridružio i „Orkestar dobre vibracije“, projekt NVO kluba Dobre Vibracije kojim se mladima s teškoćama u razvoju osigurava bavljenje kulturno-umjetničkim aktivnostima. Iz Ureda pravobraniteljice koncertu je prisustvovala zamjenica pravobraniteljice.

Okrugli stol: „Odvjetnici i tehnologija današnjice“

U Zagrebu, u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, 15. ožujka u sklopu obilježavanja XXXVII. Dana hrvatskih odvjetnika, održan je okrugli stol pod nazivom „Odvjetnici i tehnologija današnjice“. Cilj okruglog stola bio je dobiti i razmotriti razmišljanja odvjetnika iz zemalja kontinentalnog prava vezana uz recentna tehnološka postignuća i njihovu implementaciju kako u sudske postupke, tako i u ubrzavanje opće pravosudne prakse. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom okruglom stolu je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Okrugli stol: „Želiš li se mijenjati za mjesto?“

U Hrvatskom saboru 14. ožujka održan je okrugli stol pod nazivom “Želiš li se mijenjati za mjesto?“ pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića na inicijativu građanske inicijative za pristupačni Split i tvrtke Split parking, a uz podršku saborske zastupnice Ljubice Lukačić koja je ujedno i moderirala raspravu. z Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom događaju su prisustvovali pravobraniteljica i njezin zamjenik. Pravobraniteljica ukazala je kako Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom svojim preporukama od 2013. godine stalno ukazuje na višestruku problematiku ostvarivanja prava na znak pristupačnosti, a da od tada do danas pomaka gotovo da i nema. Na kraju okruglog stola zaključeno je kako se neće dozvoliti da sve ostane samo na ovom događaju, nego se kroz desetak dana očekuju zaključci s ovog okruglog stola koji će biti upućeni Hrvatskom saboru i resornim tijelima kao preporuke i smjernice za donošenje novog Pravilnika o znaku pristupačnosti.

Okrugli stol: „Proces deinstitucionalizacije u RH i europski stup socijalnih prava“

Dana 13. ožujka održan je Okrugli stol na temu procesa deinstitucionalizacije u RH i europskog stupa socijalnih prava organiziran od strane Europske mreže za neovisno življenje (ENIL) i Udruge za samozastupanje uz podršku Europskog parlamenta Ureda u RH čiji je cilj bio potaknuti raspravu na temu procesa deinstitucionalizacije i njegove usklađenosti s europskim stupom socijalnih prava. U raspravi su sudjelovali predstavnici više institucija i ustanova.  Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom izlagala je zamjenica pravobraniteljice, koja je tom prigodom istaknula iskustva ureda u ovom području, a također je na okruglom stolu sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice.

Okrugli stol: „Put do sveučilišta“

Znanstveni zavod Hrvatskih studija u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Knjižnicom Hrvatskih studija organizirali su okrugli stol na temu „Put do sveučilišta“ koji je održan 12. ožujka 2019. Okrugli stol bio je edukativno-informativnog sadržaja na temu teškoća i iskustva osoba s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o osobnom primjeru te iskustvima u radu u području visokog obrazovanja za studente s invaliditetom govorila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Održan sastanak u Ministarstvu unutarnjih poslova

Dana 11. ožujka 2019. na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova održan je sastanak s ministrom Davorom Božinovićem, Nikolom Milinom, glavnim ravnateljem policije i suradnicima/ama vezano uz donošenje Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva i vezano uz suzbijanje nasilja . Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovale su u raspravi pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i zamjenica pravobraniteljice.

Obilježavanje Međunarodnog dana žena – 8. ožujka

U okviru Kampanje „Aktivne i uključene“ Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u partnerstvu s Pravobraniteljem za osobe s invaliditetom organizirala je skup povodom obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena pod nazivom „Razumna prilagodba u sustavu zdravstva“. U nazočnosti preko 60 sudionica/ka na skupu su se obratili Zorislav Bobuš, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Marica Mirić, koordinatorica SOIH Mreže žena s invaliditetom, Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom, Lorena Vovk, stručna suradnica SOIH-a, a posebno smo zahvalni ženama s invaliditetom koje su podijelila svoja iskustva u ostvarivanju zdravstvenih usluga.

Predstavljanje Medijskog kodeksa

Obilježavajući Međunarodni dan žena, 8. ožujka 2019., u Novinarskom domu održano je predstavljanje Medijskog kodeksa, vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama i slučajevima femicida. Predstavljanju medijskog kodeksa, iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice.

Konferencija „Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada“

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama organizirao je konferenciju pod nazivom „Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada“ koja se održala 7. ožujka 2019. u Domu invalida Domovinskog rata u Zagrebu. Predavači na konferenciji bili su stručnjaci koji se bave zapošljavanjem osoba s invaliditetom kroz različita područja djelovanja te su prezentirali vrste podrške, usluge i zakonodavni okvir zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama. Iz Ureda pravobraniteljice konferenciji su prisustvovale zamjenica pravobraniteljice koja je održala izlaganje na temu ˝Izazovi i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom ˝ i savjetnica pravobraniteljice.

Radni sastanak na temu: „Nepropisno parkiranje na označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom“

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je preporuku svim gradovima i policijskim upravama s predloženim mjerama i aktivnostima koje je potrebno provoditi kako bi se spriječilo i onemogućilo nepropisno parkiranje na mjesta označena za osobe s invaliditetom od strane osoba koje na to nemaju pravo. Slijedom navedene preporuke Policijska uprava osječko-baranjska inicirala je održavanje sastanka s ciljem utvrđivanja poteškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom vezano za ovu temu i donošenja zaključaka o konkretnim mjerama i aktivnostima koje će se poduzimati. Navedeni sastanak održan je 6. ožujka 2019. godine u prostorijama Policijske uprave osječko-baranjske u Osijeku. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice koji je upoznao prisutne da se iz obraćanja Uredu pravobraniteljice može zaključiti kako osim parkiranja na označena mjesta od strane osoba i vozila koja nemaju znak pristupačnosti, posebno veliki problem predstavlja zlouporaba znaka, odnosno korištenje istog od strane članova obitelji osobe s invaliditetom u vrijeme kada nositelj znaka ne upravlja ili nije u vozilu.

Otvoren Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku

Dana 5. ožujka na adresi Vinkovačka 3 u Osijeku svečano je otvoren Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Uz ravnateljicu Centra Sandu Zlatarić prilikom svečanog otvaranja okupljenima su se obratili gradonačelnik Ivan Vrkić, župan Ivan Anušić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić te ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić blagoslovom je završio svečanost otvaranja Centra.  Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na svečanom otvaranju Centra prisustvovao je savjetnik pravobraniteljice.

Javna prezentacija projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“

U Zagrebu je 27. veljače na Pravnom fakultetu održana javna prezentacija rezultata međunarodnog projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“ financiranom iz programa za pravosuđe Europske unije, usmjerenog na unapređenje implementacije Direktive 2012/29/EU. Koordinator projekta je bio Hrvatski pravni centar, a partneri: Ministarstvo pravosuđa i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Patent Asssociation (iz Mađarske), Centre for Legal Research (iz Rumunjske), te Association for Nonviolent Communication i Peace Institute (iz Slovenije). Predstavljanju rezultata projekta prisustvovao je zamjenik pravobraniteljice.

Ravnopravno roditeljstvo – stvarnost ili mit?

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo organizirala je dana 27. veljače 2019. godine Okrugli stol pod nazivom Ravnopravno roditeljstvo-stvarnost ili mit? O problemima manipuliranja djetetom kao oblikom nasilja nad muškarcima govorila je prof. dr. sc. Jasminka Zloković, dok je predstavnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba mr. Ella Selak Bagarić naglasak stavila na privrženost i otuđenje djece u brakorazvodima. Među panelistima našli su se još dipl.iur. Bojana Olić, predstavnica Centra za socijalnu skrb, odvjetnik Hrvoje Jukić i psiholog Bojan Klapčić. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom panel raspravu pratila je savjetnica pravobraniteljice.

Održana radionica Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba

U Klinici za psihijatriju Vrapče 26. i 27. veljače održana je radionica na temu „Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba“. Na edukaciji su uz predstavnike 22 psihijatrijske ustanove iz cijele Hrvatske sudjelovale i savjetnice pravobraniteljice. Organizatori edukacije bili su Svjetska zdravstvena organizacija, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Zero Project Conference 2019

Od 20. do 22. veljače 2019. godine, u organizaciji Zero Project održana je trodnevna konferencija na kojoj su predstavnici iz 41 države svijeta predstavili ukupno 66 inovativnih praksi i 10 inovativnih politika. Tema ovogodišnje konferencije je bila deinstitucionalizacija, samozastupanje, sudjelovanje u javnom životu, ostvarivanje biračkog prava odnosno primjena čl. 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu i članak 29. Sudjelovanje u političkom i javnom životu, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.  Iz Ureda pravobraniteljice konferenciji je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice.

Otvorenje Kreativnog kutka Centra „Ja kao i Ti“ u Osijeku

Dana 22. veljače na adresi Strossmayerova 1A u Osijeku otvoren je Kreativni kutak Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – „Ja kao i Ti“. Kreativni kutak predstavlja izložbeni prostor u kojem će posjetitelji moći vidjeti radove koje su izradili korisnici Centra na svojim radionicama i tijekom radno-okupacijsko-kreativne terapije. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na otvorenju sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice koji je u obraćanju nazočnima istaknuo kako je uvjeren da će Kreativni kutak doprinijeti uključivanju korisnika Centra u život zajednice kao i senzibiliziranje javnosti za osobe s mentalnim oštećenjima te rušenje predrasuda i barijera.

Položaj osoba s invaliditetom u gradu Slavonskom Brodu

Sastanak na temu „Položaj osoba s invaliditetom u Slavonskom Brodu“ održan je 21. veljače 2019. u službenim prostorijama Grada Slavonskog Broda. Iz Ureda pravobraniteljice na sastanku su prisustvovali zamjenica pravobraniteljice te savjetnici pravobraniteljice. Zamjenica pravobraniteljice podsjetila je predstavnike Grada na činjenicu da je u Osijeku otvoren Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji pokriva i područje Slavonskog Broda, te je iznijela prijedlog za daljnju suradnju Grada, udruga s područja Slavonskog Broda i Ureda pravobraniteljice. Također predstavila je primjere dobre prakse iz drugih područja koji i odgovornima u Gradu Slavonskom Brodu mogu pomoći u što učinkovitijem provođenju aktivnosti i ostvarivanju ciljeva zacrtanih Strategijom.

Seminar za odgojno-obrazovne djelatnike

Dana 20. veljače 2019. godine u Srednjoj Graditeljskoj i tehničkoj školi, u Zagrebu, održan je seminar za odgojno obrazovne djelatnike. Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je seminar potaknut svakodnevnim situacijama nasilja u školama kao i prosvjedom nastavnika, kako bi educirala djelatnike vezano za prevenciju te odgojnu komponentu rada u školama. Iz Ureda je izlagala zamjenica pravobraniteljice koja je sudionike informirala o članku 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, o njegovoj primjeni u odgoju i obrazovanju te istaknula važnost osiguravanja različitih oblika podrški djeci s teškoćama u tom kao i u drugim područjima.

Okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta oboljelog i liječenog od malignih bolesti

U hotelu Laguna 15. veljače 2019. organiziran je okrugli u sklopu programa „Rehabilitacija i psihološka podrška djeci oboljeloj i liječenoj od malignih bolesti i njihovim obiteljima“. Okrugli stol je bio u organizaciji Kluba roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti „Sanus“ Split, a iz Ureda pravobraniteljice je sudjelovala njena zamjenica.

Konferencija za medije povodom objave podataka o prikupljenim pred prijava za ugradnju dizala

U Zagrebu je 11. veljače u „Kući Europe“ održana konferencija za medije povodom objave podataka o prikupljenim pred prijavama građana za ugradnju dizala u više etažne stambene građevine. Konferenciju su zajedno organizirali Koordinacijski odbor društava i udruga Hrvatske pošte i Hrvatskih telekomunikacija Zagreb i Hrvatska gospodarska komora. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Završna konferencija projekta „VISITUS – obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne osobe“

Dana 8. veljače 2019. godine u Dalju je održana Završna konferencija projekta „VISITUS – Obogaćivanje turističke ponude za slijepe i slabovidne osobe“ financiranog iz programa prekogranične suradnje „Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014.-2020.“ Na kraju konferencije iznesena su iskustva sudionika u provedbi projekta VISITUS kao i iskustva u radu sa slijepim i slabovidnim osobama tijekom rada na projektu. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice.

Pripreme za otvorenje područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu

U Zagrebu je 8. veljače 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli državnog prostora za otvorenje područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu. Ministarstvo državne imovine dodijelilo je Uredu pravobraniteljice na korištenje poslovni prostor koji se nalazi u Splitu u Ulici Domovinskog rata broj 55. U ime Ministarstva državne imovine potpisivanju Ugovora prisustvovali su pomoćnica ministra Ivana Pintar i viši savjetnik specijalist Vedran Sović, a u ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, pravobraniteljica i njezin zamjenik.

Svečana promocija mentora i savjetnika

8. veljače 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je Svečana promocija odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanju mentora i savjetnika. Organizator promocije su Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Na događanju je prisustvovala zamjenica pravobraniteljice.

Završna konferencija pilot projekta Ministarstva pravosuđa „Implementacija Zajednica UZOR u hrvatski zatvorski sustav“

U Ministarstvu pravosuđa 8. veljače je održana Završna konferencija pilot projekta „Implementacija Zajednica UZOR (U-uspjeh, Z-zajedništvo, O-odgovornost i R-rad)u hrvatski zatvorski sustav“. Pilot projekt Zajednica UZOR je zapravo onemogućio zatvorenicima „izležavanje“ zatvorske kazne. Umjesto toga zatvorenicima koji su postali članovi Zajednica UZOR (za što su morali ispunjavati prethodno utvrđene kriterije) se tijekom njihovog vremena izdržavanja kazne organizirao proaktivan život. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Konferencija o usluzi osobne asistencije

Dana 5. veljače u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je „Konferencija o usluzi osobne asistencije“. Cilj Konferencije bio je prikazati dosadašnja iskustva u provođenju usluge osobne asistencije i utvrditi preduvjete za pravni okvir prilikom izrade nacrta Zakona o usluzi osobne asistencije koji je najavljen na 3. sjednici Povjerenstva Vlade RH. Iz Ureda pravobraniteljice sudjelovale su osim pravobraniteljice, zamjenica pravobraniteljice i savjetnica pravobraniteljice.

Dan Hrvatskog paraolimpijskog odbora i proglašenje najuspješnijih u 2018.godini

U Zagrebu je 31. siječnja svečano obilježen Dan Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) i održano je 22. proglašenje najuspješnijih sportaša s invaliditetom. Cjelokupni događaj je u izravnom prijenosu prenosila Hrvatska radiotelevizija. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetu svečanosti je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“

Dana 31. siječnja u prostorijama HGK – Županijske komore u Osijeku održana je edukativna radionica na temu „TURIZAM ZA SVE – Turizam pristupačan osobama s invaliditetom“. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radionici je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice. Savjetnik pravobraniteljice održao je izlaganje na temu „Značaj osiguranja pristupačnosti turizma osobama s invaliditetom“. Tijekom svog izlaganja upoznao je nazočne predstavnike turističkih zajednica i pružatelje usluga u turizmu sa obvezom osiguranja pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, ukazao je na poteškoće i prepreke na koje osobe s invaliditetom nailaze kao turisti, te predstavio primjere dobre prakse i prijedloge kako se postupajući po načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna te prepreke mogu ukloniti.

Sjednica Odbora za ljudska prava i prava manjina Hrvatskog sabora

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora održao je 31. siječnja 2019. godine svoju 29. sjednicu. Na sjednici je raspravljano o Konačnom prijedlogu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te je predstavljeno Među-izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o preporukama za Vijeće za ljudska prava prema mehanizmu Univerzalnog periodičkog pregleda (UPR). Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sjednici je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Tradicionalni domjenak Hrvatske odvjetničke komore

Dana 30. siječnja 2019. godine održan je tradicionalni domjenak Hrvatske odvjetničke komore za najviše predstavnike državne vlasti, pravosudnih tijela i strukovnih udruga Republike Hrvatske. Domjenak se odvijao pod organizacijom Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, a događaju je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice.

Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu

Dana 29. siječnja 2019. održan je okrugli stol „Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu“. Događanje je organizirano od strane pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i za djecu, Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika Veljka Kajtazija. Iz Ureda pravobraniteljice nazočila je zamjenica pravobraniteljice.

Održana edukacija studenata Zdravstvenog veleučilišta

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 28. siječnja održan je stručni skup: „Načini ostvarivanja primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom“. Na edukaciji je bilo prisutno oko 30 sudionika. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u uvodnom dijelu izlagala je zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Pilot projekt Nacionalni okvir za probir i dijagnostiku poremećaja  iz spektra autizma djece u dobi 0-7 godina u Republici Hrvatskoj

Dana 24. siječnja u Područnom uredu pravobraniteljice za djecu u Osijeku održan je sastanak predstavnika Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i savjetnika iz područnih ureda pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Uz predstavljanje samog projekta, sudionici sastanka analizirali su situaciju vezano za dijagnostiku i ranu intervenciju djece s poremećajima iz spektra autizma, te dijagnostiku i ranu intervenciju djece s drugim teškoćama. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice.

Sastanak o željezničkom putničkom prijevozu putnika s invaliditetom

U Zagrebu je 21. siječnja održan sastanak o željezničkom putničkom prijevozu. Sastanak je organizirala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom s predstavnicima tvrtki HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., članovima Stručnog savjeta pravobraniteljice i osobama s invaliditetom koji često koriste usluge željezničkog putničkog prijevoza. Tijekom sastanka analizirani su konkretni primjeri i izneseni prijedlozi kako treba raditi na kontinuiraj edukaciji vlakopratećeg osoblja, već sada koristiti dostupna privremena tehnička rješenja na najfrekventnijim željezničkim kolodvorima i stajalištima, te u postupke izrade projekata obnove željezničke infrastrukture i nabave novih vlakova uključiti i uključivati osobe s invaliditetom i njihove predstavnike. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica i njezin zamjenik.

Osnivački sastanak III. Saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

U Zagrebu je u Maloj kući dječjih prava 21. siječnja održan osnivački sastanak III. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Tijekom sastanka novo izabrane i ponovno izabrane članice i članovi, odnosno njihove zamjenice i zamjenici, imali su se prilike upoznati s planom i programom rada Stručnog savjeta za 2019. godinu, predstaviti sebe i svoje motive za prijavu i sudjelovanje u radu Stručnog savjeta, te sudjelovati u raspravi o temama važnim za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Iz Ureda pravobraniteljice sastanku su prisustvovali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom  i njeni zamjenici.

Svjetski kup u skijanju za osobe s invaliditetom, Sljeme 2019.

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) bio je organizator dviju utrka slaloma Svjetskog kupa u skijanju za osobe s invaliditetom (Worl Para Alpine Skiing – WPSA) koje su 16. i 17. siječnja 2019. godine održane na sljemenskom Crvenom spustu. Utrke ovogodišnjeg natjecanja organizirane su u suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim skijaškim savezom. Prvog dana Svjetskog kupa natjecanju je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Okrugli stol: Para taekwondo sport

U Zagrebu je 7. siječnja 2019. godine u organizaciji Hrvatskog para taekwondo saveza (HPTS) održan okrugli stol o para taekwondo sportu i njegovim pravnim, birokratskim, sportskim i društvenim aspektima. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na okruglom stolu je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice. Tijekom okruglog stola prezentirani su ostvareni rezultati HPTS-a, rad i aktivnosti, integrativna i inkluzivna komponenta ovog sporta, njegovi terapijski aspekti, ali i veliki izazovi s kojima se susreću para taekwondo sportaši s invaliditetom, a koji se prvenstveno odnose na nemogućnost odlaska i sudjelovanja na međunarodnim sportskim natjecanjima.

Accessibility