Priopćenje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom: Osobe s invaliditetom očekuju stvarnu ravnopravnost kroz osiguravanje podrške

Osobe s invaliditetom puno očekuju od nove Vlade. Uz deklarativnu opredijeljenost za poštovanje prava osoba s invaliditetom očekuju ulaganja koja će omogućiti pokazivanje njihovog punog ljudskog potencijala. Osim što predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava i diskriminaciju, marginalizacija osoba s invaliditetom i podupiranje njihove ovisnosti o drugima su skupi, kako za njihove obitelji, tako i društvo u cjelini. Osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno i doprinositi društvu socijalno je i ekonomski isplativo.

Ovo je godina u kojoj obilježavamo 10 godina od donošenja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Njezinim ratificiranjem država je prihvatila stajalište da sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu – bilo da je riječ o zapošljavanju, školovanju, odlasku liječniku ili kandidaturi na izborima –  nije ograničeno ili onemogućeno zbog oštećenja koje osoba ima, nego zbog različitih društvenih, pravnih, okolišnih, političkih i ekonomskih prepreka. Time se Vlada ujedno obvezala da će ulagati sredstva u uklanjanje tih prepreka i osiguravanje potrebne podrške. Osobe s invaliditetom jasno su Vladi istaknuli goruće probleme koje je potrebno prioritetno rješavati: osiguranje usluga rane intervencije u djetinjstvu, unaprjeđenje rada tijela za vještačenje, sustavno osiguravanje osobne asistencije, sustavno osiguranje financiranja udruga i saveza osoba s invaliditetom te podrške za neovisni život u zajednici i izvanbolničko liječenje osoba s mentalnim teškoćama.

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom pravobraniteljica upozorava da pritužbe osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju i dalje upućuju na njihovo isključivanje iz redovnog obrazovanja i zapošljavanja. Iako je porasla svijest o tome da život u ustanovama znači segregaciju osoba s invaliditetom i da  ga treba napustiti potrebno je uložiti više napora u osiguravanje podrške u zajednici. Posebno zabrinjava neprijateljstvo i netrpeljivost na koje osobe s invaliditetom nailaze pri povratku u društvo iz kojeg su bili izdvojeni, a pogotovo kad se takvi stavovi utemeljeni na predrasudama i stereotipima prenose u medijskom prostoru.

Osiguravanje podrške osobama s invaliditetom nije pitanje naše samilosti niti naše humanosti nego pitanje poštivanja njihovih ljudskih prava i vrijednosti ljudske različitosti. Osobe s invaliditetom su nositelji prava, a država ima obavezu osigurati jednake mogućnosti i stvarnu ravnopravnost za sve svoje građane.  

   

Čija je moja imovina?

cija je moja imovina02. prosinca 2016. Udruga za samozastupanje organizirala je 6. konferenciju na temu Čija je moja imovina?. Na konferenciji su sudjelovali samozastupnici iz 15 udruga i grupa samozastupnika koje djeluju na lokalnoj razini širom Hrvatske. Također su sudjelovali i samozastupnici iz 6 ustanova socijalne skrbi koje se bave pružanjem usluga i skrbi osobama s invaliditetom, kao i brojni stručnjaci, predstavnici akademske zajednice i civilnog društva. U uvodnom djelu Konferencije nazočnima su se obratili Tomislav Ivašković, predsjednik Udruge, Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike te Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Tom prilikom pravobraniteljica je pohvalila rad Udruge te naglasila važnost implementacije i poštivanja prava sukladno čl. 12 Jednakost pred zakonom te čl. 19 Neovisno življenje i uključenost u zajednicu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

U panelu Skrbništvo i zaštita imovine osobe pod skrbništvom ispred Ureda pravobraniteljice izlagala je Sunčica Pivčević Grbavac, savjetnica pravobraniteljice. 

   

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan sastanak na temu položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u Vladi RH

20161201 135320 002Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Vladi RH održan je sastanak s predsjednikom Vlade g. Plenkovićem te ministrima/cama i državnim tajnicima/cama na temu položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Na sastanku su nazočili i predstavnici saveza osoba s invaliditetom, Ljubica Lukačić, saborska zastupnica te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak. Prava osoba s invaliditetom kao i prava ostalih građana Republike Hrvatske dio su nadležnosti svih vladinih resora i ministarstava pa je potrebno da se sva ministarstva aktivno uključe u kreiranje i provedbu politika za osobe s invaliditetom u svojoj nadležnosti. Marginalizacija osoba s invaliditetom i podupiranje njihove ovisnosti o drugima su skupi, kako za njihove obitelji, tako i društvo u cjelini. Osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno i doprinositi društvu socijalno je i ekonomski isplativo.

Svatko može steći invaliditet u nekom trenutku svoga života zbog bolesti, nesreće ili starosti.

Na sastanku su se predsjedniku i članovima Vlade obratili u uvodnom dijelu: Zorislav Bobuš, predsjednik, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske; Marica Mirić, koordinatorica projekata Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske; Manda Knežević, predsjednica, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara; Vojin Perić, predsjednik, Hrvatski savez slijepih; Ljubica Lukačić, saborska zastupnica te Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Opširnije: Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan sastanak na temu položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u Vladi RH

   

Kako ostvariti primjereni kontakt sa osobama s invaliditetom?

med fakultet kontakt-osiHrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je 01.prosinca 2016.godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu stručni skup na temu: „Kako ostvariti primjereni kontakt sa osobama s invaliditetom te specifičnosti zdravstvenih potreba i skrbi za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju". Stručnom skupu prisustvovali su liječnici i medicinske sestre, a predavanja su održali predstavnici organizacija civilnog društva za pojedinu vrstu invaliditeta, navodeći koji je najbolji pristup u liječenju u odnosu na pojedino oštećenje. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u uvodnom obraćanju osvrnula se na odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te je sa prisutnima podijelila i svoje osobno iskustvo prilikom obavljanja liječničkih pregleda i pristupa u komunikaciji pojedinih liječnika.  Predavači su se složili da je najprimjerniji pristup u liječenju izravno obraćanje osobi  s invaliditetom budući da osoba s invaliditetom koja je ujedno i pacijent, može pružiti najpotpuniju informaciju o svom zdravstvenom stanju kao i potrebama koje proizlaze iz pojedine vrste invaliditeta. Ideja je organizatora na temelju predavanja izraditi zajedničku brošuru na temu predavanja koja će biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj kao smjernica u komunikaciji i pristupu osobama s pojedinim vrstama invaliditeta.

   

Sastanak sa Specijalnim izvjestiteljem UN-a za područje zdravlja

sastanak sp-un-zdravljaPredstavnici pravobraniteljskih ureda u Republici Hrvatskoj sastali su se sa posebnim izvjestiteljem UN-a za područje zdravlja, Dainius Puras. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, savjetnik Nebojša Paunović i zamjenica  Pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, istaknuli su osnovne probleme s kojima se susreću u svom području rada.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak kao važna područja istaknula je područje mentalnog zdravlja, budući da nisu primijećeni pomaci u razvijanju izvanbolničkog liječenja i rehabilitacije kao i nedostatak centara za mentalno zdravlje. Same usluge u zajednice nisu u dovoljnoj mjeri razvijene, posebno u ruralnim područjima, što je posebno zabrinjavajuće jer dolazi do problema prilikom rane identifikacije i intervencije djece s teškoćama u razvoju, ali i kod osoba s invaliditetom ukoliko invaliditet nastupi u kasnijoj dobi. Zdravstvene ustanove nisu opremljene adekvatnom opremom (primjerice, antidekubitalni madraci), nepristupačne su u pogledu ulaza u ustanovu, unutrašnjosti, a pogotovo su nepristupačni sanitarni čvorovi. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na Zaključne primjene i preporuke Odbora UN za osobe s invaliditetom i dužnost Republike Hrvatske za njihovu primjeni kako bi se postigli ciljevi propisani Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Sastanku je prisustvovala i savjetnica pravobraniteljice, Andreja Makar.

   

Stranica 1 od 114

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

ne mrznja